Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ökad osäkerhet när penningpolitiken blir stramare

Många centralbanker världen över har annonserat planer på en stramare penningpolitik i syfte att minska inflationstrycket. Det kan handla om både högre styrräntor och minskade balansräkningar. Utvecklingen är välbehövlig men skapar stor osäkerhet på de finansiella marknaderna.

Att ge ett exakt svar på hur stora effekterna på kapitalmarknaderna blir är en omöjlig uppgift. Förutom centralbankernas åtgärder påverkar bland annat tillväxttakten, inflationen och företagsvinsterna utvecklingen. Till det kommer geopolitiska utmaningar som till exempel hotet om invasion i Ukraina.

– Trots alla osäkra variabler, kan vi dra slutsatsen att en mer restriktiv penningpolitik är en negativ kraft för kapitalmarknaden, och därmed ställs det större krav på leverans i form av tillväxt och företagsvinster, skriver SEB:s placeringsexperter i den senaste upplagan av Investment Outlook.

De drar också slutsatsen att en striktare penningpolitik sätter press på värderingarna av finansiella och reala tillgångar.

– Dessa samband har varit de främsta skälen till de riskreduktioner vi har genomfört i våra portföljer under det senaste halvåret, skriver experterna i rapporten.

Att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas med tillväxt över trend underlättar centralbankernas arbete med att strama åt, och därmed normalisera penningpolitiken.

Men tillväxten går inte att ta för given. Pandemin och virusspridningen innebär fortsatt en risk, liksom den för tillfället höga inflationen.

– Det är ett dilemma för centralbankerna. En alltför snabb avveckling av den stimulerande penningpolitiken riskerar att leda till fallande tillgångspriser och kan knäcka tillväxten. För stora stimulanser kan elda på brasan och ge varaktigt hög inflation.

Sammantaget räknar bankens ekonomer med att både tillväxttakt och inflationstakt sjunker i år från ovanligt höga positiva nivåer under 2021 då världen återhämtade sig från pandemin. År 2023 fortsätter normaliseringen och men hamnar fortsatt över eller i linje med den långsiktiga trenden.

Större svängningar att vänta på finansmarknaderna

Centralbankerna har under några år varit ständiga köpare av obligationer, och de har dessutom ofta förannonserat hur mycket de tänker investera varje månad, vilket per definition ett effektivt reducerat volatiliteten i kapitalmarknaden. Effekten har fortplantat sig mellan tillgångsslagen.

– Trots att 2021 blev ett fantastiskt år med vinstökningar om 50 procent och imponerande inflöden till aktiemarknaden, hamnade den genomsnittliga volatiliteten klart högre än snittet för 2012- 2019. Det är en indikation på att åren med extremt stabila marknader ligger bakom oss, skriver placeringsexperterna i rapporten.

Läs längre artikel från Investment Outlook

Ta del av hela Investment Outlook