Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för andra kvartalet 2022

SEB:s rörelseresultat för det andra kvartalet 2022 uppgick till 7,3 miljarder kronor. Avkastningen på eget kapital uppgick till 12,3 procent, med en kapitalbuffert som överstiger myndighetskravet med 480 baspunkter.

– Som konsekvens av Rysslands krig i Ukraina, energikrisen och fortsatta störningar i värdekedjorna kvarstod en hög nivå av global osäkerhet under andra kvartalet. Ett fortsatt ökande globalt inflationstryck och högre räntor bidrog också. Trots försämrade makroekonomiska förutsättningar rapporterar SEB ett starkt rörelseresultat för det andra kvartalet, möjliggjort av vår diversifierade affärsmodell, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef. 

De totala rörelseintäkterna uppgick till 14,4 miljarder kronor, en minskning med endast 2 procent jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 7,3 miljarder kronor, och avkastning på eget kapital var 12,3 procent. SEB:s kapital- och likviditetsposition är fortsatt stark, med en kapitalbuffert på 480 baspunkter. Den underliggande kreditkvaliteten var fortsatt robust och förväntade nettokreditförluster uppgick till 6 baspunkter, till följd av mindre gynnsamma makroekonomiska scenarier. SEB anser fortsatt att banken är välreserverad och de förväntade nettokreditförlusterna kommer därmed sannolikt att ligga kvar på en låg nivå för helåret.

– När förutsättningarna för vår verksamhet förändras ställs också många av våra kunder inför ökade utmaningar. Vi strävar efter att ha ett långsiktigt perspektiv och stödjer dem i både goda och dåliga tider, säger Johan Torgeby.

Sammandrag

 

Kv2

 

Kv1

 

Kv2

 

Jan-jun

 

Helår

Mkr

2022

 

2022

%

 

2021

%

 

2022

2021

%

 

2021

Summa rörelseintäkter

14 441

 

14 768

- 2

 

13 924

 4

 

29 209

27 539

 6

 

55 638

Summa rörelsekostnader

-6 201

 

-5 793

 7

 

-5 759

 8

 

-11 995

-11 477

 5

 

-23 245

Förväntade kreditförluster, netto

- 399

 

- 535

- 26

 

- 7

 

 

- 933

- 163

 

 

- 510

Påförda avgifter: riskskatt och resolutionsavgifter

- 556

 

- 582

- 5

 

- 242

 130

 

-1 138

- 509

 124

 

-1 019

Rörelseresultat

7 285

 

7 857

- 7

 

7 916

- 8

 

15 142

15 391

- 2

 

30 864

NETTORESULTAT

5 842

 

6 403

- 9

 

6 574

- 11

 

12 244

12 591

- 3

 

25 423

Räntabilitet på eget kapital, %

12,3

 

13,4

   

14.7

   

12,8

14.2

   

13,9

Nettoresultat per aktie före utspädning, kr

2:73

 

2:98

   

3:04

   

5:70

5:82

   

11:75

Jämförelsetalen för 2021 har omräknats. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.