Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbarhet, Sustainability

SEB nomineras av FN-backat nätverk för bästa hållbarhetsintegration

SEB Investment Management är en av fem kapitalförvaltare som är nominerade till den prestigefyllda internationella utmärkelsen PRI Awards. SEB IM finns med på kortlistan i kategorin för bästa hållbarhetsintegration.

Principles for Responsible Investments, PRI, är ett FN-backat nätverk som aktivt verkar för att kapitalförvaltare världen över ska arbeta med ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsfrågor. Organisationen anordnar varje år tävlingen PRI Awards för att utse de bästa initiativen från kapitalförvaltare världen över inom fem olika hållbarhetskategorier. Vinnarna utses 1 december i Barcelona.

SEB Investment Management är nominerat i kategorin ”ESG Incorporation Initiative of the year” på basen av det egenutvecklade analysverktyg som fondförvaltarna använder för att integrera hållbarhetsaspekter i förvaltningen. Med hjälp av verktyget som kallas SIMS-S (SEB Investment Management Sustainability Score) tilldelas de bolag som fondförvaltarna analyserar ett hållbarhetsbetyg. Företagen bedöms utifrån flera olika faktorer, till exempel jämställdhet, taxonomirelaterade intäkter och bidrag till globala mål – och allt detta sammantaget utgör grunden för betyget.

– SIMS-S är ett väldigt viktigt verktyg i vår dagliga verksamhet och att vi nu är nominerade i PRI Awards gör oss såklart både hedrade, glada och förväntansfulla, säger Elisabet Jamal Bergström som är hållbarhetschef på SEB Investment Management.

Emma Heikensten, som är senior hållbarhetsspecialist vid SEB Investment Management, framhåller att modellen skiljer sig från de flesta andra ESG-betyg genom att i högre grad betona både möjligheter och risker inom hållbarhet samt integrera artificiell intelligens för att mäta sentiment.

– Modellen sätter också större fokus på sociala hållbarhetsaspekter, ett område som framöver kommer att påverkas både av regelkrav och geopolitik. SIMS-S inkluderar variabler som representation av kvinnor och män, löneskillnader, sexuella trakasserier och sociala effekter av produkter och tjänster. Modellen tar hänsyn till företagens nuvarande status samt deras förändringstakt, för att fånga in både positiva och negativa rörelser säger hon.

Ett bolag kan få ett betyg mellan 0 och 10 och det är justerat för vilken region och bransch som bolaget är verksamt inom. Generellt har nordiska bolag kommit längre i sitt hållbarhetsarbete än i många andra delar av världen. Men det finns brister även i Norden till exempel inom vissa jämställdhetskategorier.

Andreas Johansson, som är ansvarig för SEB IM:s kvantitativa aktieförvaltning berättar att SIMS-S används på flera olika sätt.

– Vi använder exempelvis SIMS-S-betyget för att filtrera bort bolag som inte möter våra standarder när det gäller hållbarhet. Vi använder det också för att övervikta de bolag som är bäst på att hantera sina hållbarhetsrisker eller där vi ser stora möjligheter kopplade till hållbar utveckling, säger han.

För vissa tematiska produkter använder fondförvaltarna delar av SIMS-S-betyget som bas för sina bolagsval.

– Ett bra exempel är vår jämställdhetsfond SEB Global Equal Opportunity Fund som använder specifika data för att få fram hur duktiga företagen är på jämställdhet. Ett annat exempel är vår klimatfond SEB Global Climate Opportunity Fund, som använder de klimatrelaterade delarna av SIMS-S för att välja ut bolag som bidrar till att bekämpa klimatförändringarna eller mildra effekterna av dem, säger Andreas Johansson.

Läs mer om SEB Global Equal Opportunity Fund | SEB

Läs mer om SEB Investment Managements hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete | SEB (sebgroup.com)

Läs mer om SIM-S i SEB:s hållbarhetsrapport (sidan 12)

Läs mer om nomineringen här

Shortlists for the PRI Awards

Om PRI

SEB skrev på FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) redan 2008 och har därefter arbetet efter de sex principer som just utgör Principles for Responsible Investments (PRI). Därefter har en större del av världens kapitalförvaltare anslutit sig och åtagit sig att följa principerna som idag anses vara något av en grundpelare inom ansvarsfull kapitalförvaltning.