Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s fonder planerar sälja ryska innehav

Totalt sett har SEB:s fonder förvaltade av SEB Investment Management en begränsad exponering mot den ryska marknaden och bankens avsikt är att sälja dessa innehav så snart marknadsförhållandena tillåter. Det är endast ett begränsat antal av fonderna som har direkta innehav på den ryska marknaden.

Rysslands invasion av Ukraina har, utöver de allvarliga humanitära konsekvenserna, lett till mycket kraftiga rörelser på världens kapitalmarknader. Det är nu en vecka sedan ryska börsen (MOEX) stängde på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

SEB kommer att sköta försäljningen av de ryska innehaven på ett ansvarsfullt och kontrollerat sätt för att skydda fondandelsägarnas intressen. När och hur detta kan ske är fortfarande mycket osäkert med tanke på den stängda ryska marknaden.

SEB Östeuropafond och SEB Östeuropa Små och Medelstora Bolag, har sedan den 28 februari varit stängda för handel. Fonderna stängdes då deras exponering mot den ryska marknaden var för stor för att kunna göra en korrekt värdering av fondernas innehav och för att skydda andelsägarnas intressen. Vid stängningen den 28 februari var de två fondernas exponering mot den ryska marknaden cirka 35–40 procent. Den exponeringen bedöms idag vara lägre.

SEB har ytterligare sju fonder med direkt exponering mot ryska marknaden. Exponeringen i dessa fonder är i samtliga fall mindre än en procent av fondernas värde. Därför har inte fondernas värdering påverkats väsentligt och fonderna har kunnat hållas öppna för handel.

Ytterligare detaljer från SEB Investment Management