Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB stärker arbetet mot finansiell brottslighet ytterligare

Nicklas Lundh och Ravi Shankar Sharma

SEB rekryterar Nicklas Lundh, chef för Finanspolisen, och Ravi Shankar Sharma, analys- och utredningschef på Nordea, för att gemensamt leda en ny Financial Intelligence-enhet inom SEB:s Financial Crime Prevention-funktion (FCP).

Nicklas Lundh och Ravi Shankar Sharma blir co-heads för den nya enheten och kommer att rapportera till Johan Sekora, chef för FCP. Båda kommer att börja på SEB i oktober.

Nicklas kommer från den svenska polisen, där han har varit chef för Finanspolisen. Han kommer att leda SEB:s strategiska underrättelsearbete och utveckla bankens förmåga att bekämpa finansiell brottslighet.  

Ravi kommer från Nordea, där han har varit chef för Intelligence Development, Investigations and Analytics. Han kommer att leda SEB:s arbete med att vidareutveckla avancerad analys- och utredningskapacitet.

– Finansiell brottslighet fortsätter att vara en av de största utmaningarna för finansbranschen, som påverkar miljontals människor runt om i världen och de mänskliga kostnaderna för bedrägeri, brottslighet och finansiering av terrorism är oöverskådliga. Jag är glad att Nicklas och Ravi kommer att ansluta sig till SEB:s FCP-team, för att möta denna utmaning och för att stärka SEB:s fortsatta ansträngningar att bli ledande i kampen mot ekonomisk brottslighet, säger Johan Sekora.

– Etableringen av vår nya Financial Intelligence-enhet är en del av SEB:s kontinuerliga ansträngningar att stärka vårt försvar mot finansiell brottslighet och vår förmåga att upptäcka, förebygga och rapportera misstänkt aktivitet. Det kommer också att göra det möjligt för oss att ytterligare fördjupa vårt samarbete med andra organisationer som polisen, efter lanseringen av Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force för två år sedan, säger Mats Torstendahl, ställföreträdande koncernchef och Group Senior FCP Officer.