Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB spår att svensk ekonomi krymper 2023

SEB:s ekonomer spår att svensk ekonomi krymper med 1,5 procent 2023. Tillväxten återkommer sedan 2024. Det framgår av en prognosuppdatering som banken presenterade på onsdagen.

Tillväxten och arbetsmarknaden var fortsatt stabila under sommaren, men i september och oktober sjönk sentimentindikatorerna markant till nivåer som tyder på att BNP kommer att falla. Det är bakgrunden till att ekonomerna sänkt prognosen för 2023 från 0 procent tillväxt som de spådde i augusti till -1,5 procent som de spår nu.

Samtidigt har de höjt prognosen för tillväxten 2022 till 2,9 procent från 2,6 procent tidigare.

Arbetsmarknadsindikatorerna har börjat sjunka från höga nivåer och ekonomerna räknar nu med att arbetslösheten vänder uppåt mot slutet av detta år. Arbetslösheten stiger till 8,2 procent innan den planar ut under första halvåret 2024.

Nedgången i ekonomin nästa år drivs av minskad privat konsumtion, där hushållen pressas av hög inflation och markant högre bolåneräntor. Finanspolitiken kommer delvis att kompensera för höga priser, men den nya regeringen har försenat en del av de åtgärder som utlovats under valrörelsen.

Dessutom kommer subventionerna för höga elpriser och skattesänkningar på drivmedel att bli betydligt mindre än vad som indikerades inför valet i september. Fler åtgärder är möjliga 2023, särskilt om arbetslösheten stiger mer än väntat.

Bostadspriserna har sjunkit med nästan 10 procent och det finns inga tecken på att den nedåtgående trenden avtar. SEB-ekonomerna förutspår nu att priserna kommer att sjunka med totalt 20 procent innan de planar ut i mitten av 2023. Riskerna är dock tydligt på nedsidan.

Ekonomerna räknar nu med att KPIF-inflationen (KPI exklusive ränteförändringar) fortsätter att stiga till över 11 procent i början av nästa år. Högre elpriser är den viktigaste drivkraften, men även inflationen exklusive energi kommer att stiga ytterligare.

Inflationen faller sedan under 2023 och hamnar under tvåprocentsmålet i slutet av 2024.Prognos för Riksbankens styrräntor är oförändrad. Ekonomerna förutspår att styrräntan kommer att nå 2,50 procent i slutet av 2022 och 2,75 procent i februari 2023. När inflationen blir lägre kommer Riksbanken att sluta höja och räntesänkningar blir aktuella under andra halvan av 2024.

Läs hela prognosuppdateringen (pdf, engelska)