Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbarhet, Sustainability, SEB Greentech

SEB skapar mörkgrön fond med fokus på lösningar för hållbar utveckling

Caroline Forsberg och Robert Vicsai förvaltar SEB Nordic Future Opportunity Fund.

SEB:s fondbolag SEB Investment Management har precis skapat en mörkgrön fond med inriktning på hållbar utveckling. Fonden kommer att fokusera på investeringar i nordiska bolag som kan gynnas av de växande behoven och trenderna inom energiomställning, resurseffektivitet och cirkularitet, men även på bolag med lösningar inom hållbara transporter och hållbara samhällen. Fonden – SEB Nordic Future Opportunity Fund – blir SEB:s sjunde mörkgröna fond.

Det är SEB:s tidigare fond SEB Nordic Equity Fund som nu omvandlas till en tematisk så kallad mörkgrön fond, vilket betyder att den har hållbara investeringar som mål i enlighet med EU:s hållbarhetsklassificering. Förvaltare av SEB Nordic Future Opportunity Fund är Caroline Forsberg och Robert Vicsai.

Bakgrunden till den nya fonden är den höga efterfrågan på mörkgröna fonder men också möjligheten att skapa god avkastning och samtidigt bidra till hållbarhetsutvecklingen i linje med fondbolagets strategi. Genom att göra om fonden till en tematisk fond med fokus på lösningar för hållbar utveckling vill fondbolaget dra nytta av de starka trenderna inom energi- och resurseffektivitet.

– Världen står inför en enorm energiomställning och den geopolitiska situation som vi befinner oss i ökar bara behovet av en omställning. Nordiska bolag ligger i framkant inom området, både när det gäller teknologiutveckling och bolagsstyrning, och kommer kunna vara en del av den strukturella omställningen. Syftet med fonden är att identifiera och investera i hållbara lösningar – oavsett om de är banbrytande eller enbart möjliggörande – som har en väsentlig påverkan från ett realekonomiskt hållbarhetsperspektiv, säger Robert Vicsai.

Investeringarna kommer främst att riktas till nordiska bolag som befinner sig i tillväxtfas och som är nydanande och har en tydlig ambition inom sitt hållbarhetsområde, men även till större bolag som ser nya intäkts- och utvecklingsmöjligheter inom fondens investeringsområden.

Även om fonden huvudsakligen kommer att investera i bolag i Norden, finns det möjlighet att placera upp till 30 procent av fondens medel i europeiska bolag.

– Särskilt i Norden, men även i Europa och globalt, finns det många intressanta bolag som har kommit långt inom dessa områden och som kan gynnas av samhällets ökade fokus på dessa frågor, säger Caroline Forsberg.

Konkret handlar det exempelvis om företag som kan bidra direkt till att minska utsläppen av växthusgaser och som accelererar och möjliggör den nödvändiga gröna omställningen genom att erbjuda nya lösningar och tjänster. Det kan exempelvis handla om bolag inom solkraft, grönt stål eller återvinning. Ett annat tema som särskiljer fonden något från andra liknande fonder med miljö- eller klimatfokus är det om hållbara samhällen. Här vägs också sociala aspekter in som exempelvis utbildning, ren luft, alternativa proteinkällor och digitaliserad vård.

– Vi behöver skapa en hållbar planet men vi människor måste också leva på ett hållbart sätt sett ur så många perspektiv. Att skapa förutsättningar för god hälsa och utbildning var något vi också ville inkludera i fonden då vi tycker det är både viktigt och samtidigt bäddar för många intressanta investeringar, säger Caroline Forsberg.

Läs mer om fonden (seb.se)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonden är en högriskfond vilket innebär att fondens värde kan variera kraftigt. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer, där hittar du också respektive fonds faktablad och informationsbroschyr.