Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB skalar ner verksamheten i Ryssland

Under nuvarande omständigheter är det inte möjligt för SEB att bibehålla verksamheten i Ryssland och SEB har därför börjat att skala ner den. Det är innebörden i ett förtydligat ställningstagande från SEB

SEB har sedan krigets inledning fördömt Rysslands invasion av Ukraina. Sedan tidigare har banken också sagt att invasionen väcker allvarliga och berättigade frågor vad gäller bankens egen verksamhet i landet. Budskapet har varit att SEB noga följer utvecklingen med fokus på att stötta kunderna.

Detta har utmynnat i ett förtydligande som innebär att banken nu aktivt börjar skala ner verksamheten. Här är bankens ställningstagande:

”SEB är en nordeuropeisk företagsbank med närvaro i mer än 20 länder världen över. Vårt fokus är att stötta bankens hemmamarknadskunder i deras internationella verksamhet.

Detta inkluderar Ryssland, där SEB:s verksamhet enbart syftar till att stödja dotterbolag till våra nordiska, tyska och brittiska företagskunder med verksamhet i landet. SEB har ingen affär riktad till inhemska företag, institutioner eller individer.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har SEB:s omedelbara fokus varit att hjälpa våra kunder att navigera i dessa utmanande tider och stötta dem när de minskar eller avvecklar sina verksamheter i Ryssland. Under nuvarande omständigheter är det inte möjligt för SEB att bibehålla verksamheten i Ryssland och SEB har därför börjat att skala ner denna. Detta kommer att ske på ett ansvarsfullt och ordnat sätt och i enlighet med regulatoriska och legala skyldigheter.

SEB:s ryska verksamhet är baserad i Sankt Petersburg med en mindre närvaro även i Moskva, och vi har ungefär 80 lokalanställda. SEB:s direktexponering mot Ryssland är begränsad till 0,2 procent av SEB:s totala kreditportfölj.”