Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB sänker återbäringsräntan i traditionell försäkring

Investeringschef Pontus Bergekrans

SEB Pension och Försäkring AB sänker återbäringsräntan för både tjänstepension och övrig livförsäkring, det vill säga kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring från 3 till 1 procent per den 1 augusti 2022.

– Årets stigande räntor och fallande aktiekurser påverkar avkastningen negativt och gör att vi nu sänker återbäringsräntan. Vi räknar med stora svängningar även framöver på världens finansiella marknader och är väl positionerade för att klara fortsatt turbulens. Vi är samtidigt aktiva för att tillvarata goda möjligheter som i denna miljö uppstår för den långsiktige investeraren. Under året har vi också fortsatt att förstärka våra hållbara investeringar och här ser vi stora möjligheter att få bra avkastning och samtidigt bidra till de globala hållarhetsmålen, säger Pontus Bergekrans, Investeringschef Pension & Försäkring.

KOVÅ-graden, det vill säga relationen mellan verksamhetens samlade tillgångar och det totala försäkringskapitalet uppgick den 30 juni 2022 till 93,3 procent för tjänstepensionsförsäkring och till 93,7 procent för övrig försäkring. Den genomsnittliga återbäringsräntan för åren 2012–2021 har varit 7,0 procent för tjänstepension och 7,2 procent för övrig livförsäkring. Det förvaltade kapitalet var 16,7 respektive 9,6 miljarder kronor per den 30 juni 2022.