Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB sänker återbäringsräntan i traditionell försäkring

Pontus Bergekrans
Pontus Bergekrans

SEB Pension och Försäkring AB sänker återbäringsräntan för både tjänstepension och övrig livförsäkring, det vill säga kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring från 4 till 3 procent per den 1 juni 2022.

– Den senaste tidens stigande räntor samt årets negativa börsutveckling har påverkat avkastningen i våra portföljer, vilket gör att vi behöver sänka återbäringsräntan, säger Pontus Bergekrans, Investeringschef Pension & Försäkring.

KOVÅ-graden, det vill säga relationen mellan verksamhetens samlade tillgångar och det totala försäkringskapitalet uppgick den 30 april 2022 99,3 procent för tjänstepensionsförsäkring och till 100,1 procent för övrig försäkring. Den genomsnittliga återbäringsräntan för åren 2012-2021 har varit 7,0 procent för tjänstepension och 7,2 procent för övrig livförsäkring. Det förvaltade kapitalet var 17,4 respektive 10,1 miljarder kronor per den 30 april 2022.