Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB rådgivare till Vestas vid utgivning av hållbarhetslänkade obligationer

SEB agerade global koordinator när den globala vindturbinstillverkaren Vestas på tisdagen lånade upp 1 miljard euro genom utgivning av två hållbarhetslänkade obligationer med sju och 12 års löptid. SEB agerad också som ensam hållbarhetsrådgivare vid framtagandet av bolagets ramverk för hållbarhetslänkade obligationer.

– Det är en ynnest att få vara en del av den här transaktionen tillsammans med en ledande hållbarhetsaktör som Vestas, som inte bara producerar klimatpositiva produkter, men även utmanar sig själva genom att koppla sin finansiering till sina ambitiösa hållbarhetsmål, säger Fredric Nilsson, från DCM som arbetat med affären.

Affären som slutfördes på tisdagen är den första utgivningen av hållbarhetslänkade obligationer i Danmark, där Vestas grundades 1898 och har sitt huvudkontor. 

Obligationerna är kopplade till tre KPI:er som är utformade i enlighet med bolagets hållbarhetsmål fram till 2030. Det handlar om att minska utsläppen av växthusgaser i den egna verksamheten med 100 procent, minska utsläppen från leverantörskedjan med 45 procent per genererad megawattimme (Scope 3), samt att minska materialeffektivitetsrelationen med 90 procent per producerad och distribuerad megawatt.

– Materialeffektivitet och utsläppsminskningar i leverantörskedjan (scope 3) är betydande utmaningar för hela vindkraftsbranschen – att sätta upp årliga mål för dessa utmaningar och inkludera dem som ett åtagande gentemot obligationsinvesterare är modigt och visar ledarskap, säger Lars Eibeholm, chef för Sustainable Banking, Danmark.

Den hållbarhetsrelaterade strukturen innebär att Vestas finansieringskostnad är kopplad till uppnåendet av specifika mål i förhållande till de tre KPI:erna. Transaktionen mötte betydande efterfrågan från investerare trots den volatila marknadsmiljön.