Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Private Equity genomför två nya investeringar inom hållbarhet

SEB Private Equity investerar i miljö- och återvinningsföretaget Renall och solcellsinstallatören Sesol. Ambitionen är att verka som tillväxtpartner under bolagens respektive utvecklingsresa.

SEB Private Equity, som investerar för finansiella institutioners räkning, har nyligen stängt sin andra fond på 3,4 miljarder kronor. Fondens fokus är investeringar i attraktiva små- och medelstora nordiska bolag. Förutom ett driva ett aktivt hållbarhetsarbete i de bolag man äger har SEB PE har ett speciellt fokus på att investera i bolag med hållbara affärsmodeller. 

Både Renall och Sesol är exempel på sådana bolag som befinner sig på en stark tillväxtresa. Genom partnerskapet med SEB Private Equity får bolagen en kapitalstark ägarpartner med lång historik och erfarenhet av att aktivt bidra till värdeskapande tillväxt i nordiska bolag, med specifikt fokus hållbara affärsmodeller. Exempel på bolag där SEB Private Equity investerat under senare året är Axkid, Matsmart, Eatery och Loviseberg Råsaft.

Renall

Renall är en ledande och snabbt växande regional aktör inom miljövänliga avfalls- och återvinningstjänster med omsättning om cirka 240 miljoner kronor under 2021.

– Vi är djupt imponerade av Renalls tillväxt- och hållbarhetsresa under det senaste årtiondet. Vår ambition är att tillsammans med grundarna och de anställda fortsätta att växa som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med en affärsmodell som möjliggör ökad återvinning och en cirkulär ekonomi, säger Gustav Ecorcheville, Investment Director på SEB Private Equity.

– Vi ser mycket positivt på att ha fått en ny delägare med finansiell styrka som också kan tillföra kompetens till många områden i företaget i en tid när vi mer och mer går in i den cirkulära ekonomin där avfallet blir framtida råvaror till industrin, säger Ronny Fyhr, VD och medgrundare av Renall.

Sesol

Sesol har sedan bolagets start år 2019 strävat mot att bli den ledande svenska aktören inom installation av solcellsanläggningar, elbilsladdare och batterier. Under 2021 omsatte bolaget cirka 325 miljoner kronor, och siktar nu mot att nå över en miljard kronor i omsättning under 2022.

– Vi är väldigt glada över att inleda ett partnerskap med Sesol. Vi ser att omställningen mot förnyelsebar energi och ett mer hållbart samhälle kommer driva betydande tillväxt framöver, men tror även att den snabba utvecklingen kommer att leda till framväxten av nya affärsmöjligheter. Vi är väldigt imponerade av bolagets resa hittills, både dess snabba tillväxt, men även hur man lyckats bygga upp organisation och processer, och vår ambition är att hjälpa ledningen att fortsätta växa och att ta bolaget till nya nivåer, säger Magnus Ramström, Investment Director på SEB Private Equity.

– Vi på Sesol har under bolagets relativt korta historik haft en extrem tillväxt men är ändå bara i början av en mycket ambitiös tillväxtresa de kommande åren. I och med transaktionen får vi på Sesol tillgång till värdefull kompetens med lång erfarenhet av att utveckla snabbväxande bolag och tillgång till SEB:s industriella nätverk, säger Victor Salomonsson, VD och medgrundare av Sesol.

I samband med transaktionerna förvärvar SEB Private Equity en majoritetspost i Renall och en minoritetspost i Sesol. Grundarna kommer I båda bolagen att kvarstå som centrala ledningspersoner. SEB Private Equity kommer verka som aktiv ägare genom styrelsen, och planerar i båda fallen att addera ytterligare kompetens till styrelsen, för att hjälpa bolaget på sin resa. I Renall är en ny ordförande redan på plats, i David Schelin. David har lång och relevant erfarenhet, senast genom styrelseuppdrag i ett flertal bolag inom förnybar energi och hållbarhet och tidigare som VD för EuroMaint Rail respektive Ragn-Sells.