Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB ny medlem i internationellt samarbete kring miljörisker

SEB Investment Management har gått med i TNFD Forum, en internationell sammanslutning som verkar för att öka kunskapen om finansiella risker kopplade till miljöfrågor som land- och vattenanvändning, biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster.

– Uppemot hälften av världens BNP är beroende av våra närmiljöer och de ekosystemtjänster vi nyttjar, där vi ser biologisk mångfald som särskilt prioriterat. Då är det av största vikt att vi som ägare kan hjälpa företagen att inte bara skifta sina affärsmodeller för att möta klimatkrisen utan också alla andra miljörisker vi ser. Som medlemmar i TNFD Forum tar vi ett viktigt steg mot det, säger Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef på SEB Investment Management.

TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) är ett ramverk under utformning I syfte att standardisera redovisning av risker och möjligheter kopplade till miljöfrågor. Det inkluderar landanvändning, vattenanvändning, biologisk mångfald, föroreningar och ekosystemtjänster. Ramverket bygger vidare på TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) som används av SEB och många andra organisationer för att redovisa koldioxidutsläpp.

Beräkningar från exempelvis Moody’s och World Economic Forum visar på att bolag med uppemot 10 000 miljarder dollar i skuld är exponerade mot naturrelaterade risker. Samtidigt kan lika stora värden genereras årligen från 2030 genom miljöpositiva omställningar av affärsmodeller.

– Att vi kan redovisa, mäta och prissätta biologisk mångfald, användning av land och vattenmiljöer och andra ekosystemtjänster är avgörande för att kunna ställa om affärsmodeller och skapa nya värden både för företag och miljö. Vi kommer att ta med oss kunskap både från TNFD och andra sammanhang när vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete, inte minst inom vattenfrågor och biologisk mångfald, säger Emma Heikensten, Senior hållbarhetsspecialist på SEB Investment Management.

TNFD-ramverket har stöd från flera centralbanker, regeringar och organisationer som OECD och IMF.

– Det breda stöd som finns för TNFD gör det väldigt troligt att ramverket kommer att bli både användbart och tillämpat ute i verkligheten. Det ska bli roligt och inspirerande att driva vårt engagemang i TNFD Forum och för de här miljöfrågorna, säger Alfred Askeljung, Hållbarhetsspecialist på SEB Investment Management.

TNFD Forum är en sammanslutning av över 700 storföretag, finansiella aktörer och offentliga institutioner i 48 länder som verkar för att utveckla och sprida kunskap kring ramverket och de miljöfrågor som ingår.

Läs mer om TNFD Forum här: The TNFD Forum – TNFD