Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB med i investerarupprop inför COP27

Inför COP27 i Egypten uppmanar investerare inom samarbetet The Investor Agenda, där SEB Investment Management är med, världens regeringar att öka takten i klimatomställningen. Brevet är undertecknat av 604 investerare och finansiella bolag som tillsammans företräder nära 42 000 miljarder dollar i kapital.

Ambitionerna och takten i omställningen måste öka

I brevet framhåller undertecknarna att investeringarna i den gröna omställningen är alldeles för låga. Detsamma gäller för de nationella målsättningar som världens länder har kommit överens om inom ramen för Parisavtalet. Om alla länder fullt ut skulle fullfölja sina mål kommer världen att uppleva en global uppvärmning på mellan 2,1 och 2,4 grader, vilket alltså är långt över Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad.

Investerarna menar att den absolut viktigaste ambitionshöjningen är att de nationella målen för utsläppsminskningar till 2030 anpassas så att de ligger i linje med 1,5 graders uppvärmning eller lägre. Dessutom kommer det att behövas nya finansieringsmekanismer för att styra mer kapital till omställning, utbyggnad av fossilfri energiproduktion och stöd till utvecklingsländer. Inte minst behövs ett snart stoppdatum för fossil energi, framför allt kolkraft, anser undertecknarna.

SEB Investment Management kommer att fortsätta investera i företag och aktörer som jobbar för en klimatomställning i syfte att bidra till att påskynda minskningen av den globala ekonomins utsläpp av växthusgaser. Detta ingår samtidigt som ett led i åtagandet att långsiktigt leverera god och riskjusterad avkastning till fondandelsägarna. 

Läs mer om The Investor Agenda här: The Investor Agenda | Accelerating action for a net-zero emissions economy

Läs mer om SEB Investment Managements klimatåtaganden här: SEBIM_climate_statement.pdf (sebgroup.com)