Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB konsoliderar stark ställning i Asien

Shanghai är en av de platser där SEB är representerad

Med kontor på fem strategiska platser fortsätter SEB att konsolidera sin position i Asien. Till hösten tillträder nya chefer i Singapore, Hongkong och Shanghai.

Under de senaste tre åren har flera nordiska banker stängt ner sin verksamhet i Asien, men SEB fortsätter att utveckla sin affär med fokus på att stötta nordeuropeiska företag med verksamhet i regionen.

– Asien är en vital region för många av våra nordeuropeiska företagskunder och vi har i mer än 40 år funnits på plats för att serva dem med rådgivning och finansiella tjänster. Genom de nya tillsättningarna kan vi slå vakt om vår starka närvaro och fortsätta att utveckla affären i samspel med våra kunder, säger Katarina Jonsson, chef för SEB International.

SEB:s organisation i Asien består av filialer i Hongkong, Singapore och Shanghai samt representationskontor i Peking och New Delhi. Här arbetar drygt 170 medarbetare som servar cirka 750 företagskunder från bankens hemmamarknader. SEB erbjuder även nordiska investeringsprodukter till stora asiatiska finansiella institutioner och har verksamhet inom kapitalförvaltning, fartygsfinansiering och handelsfinansiering.

Fredrik Hähnel har arbetat i regionen i nära 20 år, både i Shanghai och Hongkong. Han har sedan 2015 haft ett övergripande ansvar för verksamheten i Kina och Hongkong, men kommer i sin nya roll vara chef för filialen i Singapore, som är den största i regionen, såväl som Asienchef med uppgift att ta ett helhetsansvar runt erbjudandet i Asien.

– Asien är en dynamisk region med central betydelse för världsekonomin. Det ska bli spännande att fortsätta utveckla och koordinera vår verksamhet i denna världsdel. Från min nya bas i Singapore kommer jag att fortsätta som talesperson för regionen, delta i rådgivningen till kunderna och komplettera bankens Asien-analys genom att dela insikter från marken om ekonomi och affärsklimat i Asien till media och andra intressenter på våra hemmamarknader, säger han.

SEB har också utsett nya chefer till filialerna i Shanghai och Hongkong. Ny chef i Shanghai blir Juliette Xue Lascoux. Hon har arbetat på SEB sedan 1995 i olika roller såväl i Stockholm som i Hongkong och Shanghai. Sedan 2015 har hon varit chef för Bank and Regional Management, SEB:s enhet för global klassificering av motpartsrisker.

Ny chef för SEB i Hongkong blir Urban Josefsson. Han har arbetat på SEB sedan 1990 i olika ledande roller inom ränte-, valuta- och råvaruhandel samt Institutional Banking.