Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Investment Management redovisar ägarrapport

Patrik Jönsson
Patrik Jönsson

Aktivt ägarskap är en viktig del i SEB Investment Managements hållbarhetsarbete. Nu finns en ägarrapport publicerad med syfte att redovisa bolagets mål och fokusområden vad gäller ägardialoger samt huvudsakliga resultat av dessa.

Syftet med det aktiva ägararbetet är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor samt att påverka företagen i deras hållbarhetsarbete och få till stånd förändring. Och det senaste årets påverkansarbete har gett bra resultat. Under perioden juli 2021 till juni 2022 har SEB Investment Management haft över 2000 bolagsdialoger och röstat på drygt 579 bolagsstämmor. Andelen av det totala förvaltade fondkapitalet (aktieinnehav och företagsobligationer), som redan har eller är godkända för vetenskapligt baserade klimatmål, har ökat till 26 (22) procent, vilket är särskilt viktigt för bolagen inom energisektorn och industrin då de representerar de största utsläppen. Dessutom har SEB Investment Management, genom sitt arbete i valberedningar, bidragit till att andelen kvinnor i dessa bolagsstyrelser har ökat till mer än 40 procent.

– Vi har under året tagit flera viktiga steg i att öka såväl ambitionen som resultatet av vårt aktiva ägararbete. Vi har bland annat definierat sju prioriterade teman som vi fokuserar på i våra dialoger med bolagen. Vi har ökat aktiviteten i antalet påverkansdialoger som drivs in-house samtidigt som vi fortsätter att arbeta med partners internationellt. I och med denna rapport blir vi än tydligare med vilka frågor vi tycker är särskilt viktiga att adressera och vilka förväntningar vi har i mötet med våra bolag och andra aktörer på marknaden, säger Patrik Jönsson, Senior Sustainability & Engagement Specialist, SEB Investment Management.