Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Investment Management lanserar blockkedje-fond

Köp utan mellanhänder, maskiner som talar med andra maskiner och icke kopierbara digitala konstverk. Allt detta är sådant som möjliggörs tack vare blockkedjan – en teknik som kan förändra sättet vi gör affärer, umgås eller identifierar oss framöver. Nu öppnar SEB en fond som ger möjlighet att investera i bolag som arbetar med blockkedjan.

Den nya fonden SEB Blockchain Economy Exposure Fund är en indexnära fond, som ger en exponering mot 50–75 bolag som på ett eller annat sätt tillverkar produkter eller tjänster som bygger på blockkedjan. Fonden investerar i allt från småbolag till större bolag och urvalet görs bland bolag som ingår i indexet Solactive Blockchain Economy Index.

Blockkedjan kan jämföras med en databas eller loggbok. Den stora skillnaden är att den är distribuerad och utgörs av alla användare som är kopplade mot blockkedjan. Det gör att informationen alltid kontrolleras och är uppdaterad hos alla samtidigt. Dessutom är den spårbar och informationen som lagras kan därför inte manipuleras.

Den här egenskapen gör tekniken tillämpbar inom en mängd olika områden som exempelvis aktieägande, bankväsen och betalningar, cybersäkerhet, fastighetstransaktioner och ägande, köp utan mellanhänder med mera.

Ett område som har exploderat i popularitet under de senaste åren är så kallade NFT:er, Non Fungible Tokens. Det är ett sätt att göra digitala varor som konstverk unika och att de därmed kan betraktas som köp- och säljbara original.

– Användningen av blockchain-teknik är dock i sin linda och genom att investera brett i området så ger vi våra kunder en möjlighet att få en bred exponering till den ekonomi som kan komma att gynnas av teknikens framfart. Fondens namn, SEB Blockchain Economy Exposure Fund är ett sätt att indikera just det säger fondens förvaltare Rickard Lundquist.

Blockkedjetekniken anses också vara en grundsten i den fjärde industriella revolutionen, alltså de förändringar som följer i spåren på ”sakernas internet”, där autonoma system är hopkopplade och kommunicerar med varandra.
Fonden har fem fokusområden.

Digital säkerhet. Blockkedjetekniken kan användas för att förhindra olika typer av dataintrång, identifiera stölder, cyberattacker eller falska transaktioner. Exempel på bolag verksamma inom området är Palo Alto Networks och Fortinet som är inriktade på cybersäkerhet.

Blockchain-teknologi – ett område som kan förbättra och förändra hur finansiella transaktioner kommer att genomföras framöver. Blockkedjor minskar behovet av centrala aktörer som myndigheter, finansinstitut och större handelsplattformar för att möjliggöra en säker och pålitlig handel av varor. Det är en anledning till att utvecklingen av internet förväntas bli allt mer decentraliserad och distribuerad. Exempel på bolag verksamma inom området är Mastercard, och AMD som tillverkar avancerade mikroprocessorer.

NFT och ”Tokenization" – Ett sätt att skapa icke kopierbara digitala samlarobjekt, som kan vara allt från konstverk, musik, samlarkort eller liknande. Handeln med NFT:er har ökat dramatiskt under de senaste åren. Exempel på bolag inom området är biografföretaget AMC och Warner Music.

Metaverse - Kallas för nästa nivå på internet och utgår från virtuella världar där användarna i 3D kan integrera med den virtuella miljön och kommunicera med varandra. För att öka upplevelsen används AR (augmented reality) och VR (virtual reality). Exempel på bolag verksamma inom området är Meta, Roblox, Apple och Snap.

Big Data & AI - Handlar om insamling av enorma mängder data som analyseras och bearbetas genom artificiell intelligens (AI). Tekniken gör det möjligt att samla in uppgifter mycket snabbt, nästan i realtid, och analysera dem för att få nya insikter. Exempel på bolag verksamma inom området är de amerikanska bolagen NVIDIA och. 

Öppen för sparande i ISK, fondkonto eller försäkring

SEB Blockchain Economy Exposure Fund går att handla i SEB:s app, på internetbanken eller på andra större handelsplattformar. Det är en högriskfond med risknivån 7 av 7. Den årliga avgiften i fonden är 0,65 procent och fonden har ingen köp- eller säljavgift. Fonden är öppen för sparande på ISK, fondkonto och i försäkring.

– Vi är stolta över att lansera den här fonden med inriktning på det här spännande och innovativa området säger Javiera Ragnartz som är VD på SEB Investment Management.

Ingen direkt exponering mot kryptovalutor

Blockkedjetekniken har sitt ursprung i framväxten av kryptovalutor som bitcoin, men fonden investerar inte i kryptovalutor eller i aktörer som handlar med krypotvalutor och inte har banklicens. Detta beror på att den marknaden än så länge är relativt oreglerad vilket ger minskat skydd för konsumenter och medför risker för penningtvätt. Fonden investerar inte heller i bolag som huvudsakligen är verksamma inom utvinning av kryptovaluta på grund av den höga energikonsumtionen.

Läs allt om fonden på seb.se 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonden är en högriskfond vilket innebär att fondens värde kan variera kraftigt. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer, där hittar du också respektive fonds faktablad och informationsbroschyr.