Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB i nyckelroll när Göteborg kopplar hållbarhet till lån

SEB har agerat hållbarhetskoordinator när Göteborgs Stad som första kommun kopplar klimatmål och sociala mål till sin upplåning. Om delmålen uppnås får staden ränterabatt och om de inte uppnås blir det räntestraff.

– Det är glädjande att vi har fått förtroende att stötta Staden i arbetet med att sätta strukturen för deras hållbarhetslänkade lån. Det är en pionjärinsats där Göteborg vill sätta strålkastarljuset på sina viktiga hållbarhetsmål, säger Annika Lundqvist Stegborn, som är kundansvarig för Göteborgs stad på SEB.

Fredrik Block, som är portföljförvaltare vid Göteborgs Stad har varit huvudsaklig kontaktperson från Stadens sida.

– Vi är mycket tacksamma för SEB:s banbrytande idéer och rådgivning i detta lån. Nu har vi tillsammans fastställt ambitiösa årliga mål för Stadens fyra viktigaste hållbarhetsområden, och det kommer bli mycket spännande att följa utfallet många år framöver. Vi hoppas kunna inspirera andra kommuner och regioner att också koppla ihop sina finanser med hållbarhetsarbete för att öka takten i omställningen, säger han.

Startade för ett år sedan

Arbetet inleddes för ett år sedan i samband med omförhandlingen av ett treårigt respektive femårigt lånelöfte (Revolving Credit Facility - RCF) på totalt 8 miljarder kronor. Löftet är fördelat på ett banksyndikat bestående av de sex stora nordiska bankerna, däribland SEB.

Göteborg var den första stad i världen som gav ut en grön obligation och i samband med omförhandlingen av lånelöftet såg Stadens finansavdelning möjligheten att återigen ta på sig ledartröjan genom att skapa en koppling till stadens hållbarhetsambitioner. Detta önskemål fanns med i Stadens offertförfrågan till deltagarna i banksyndikatet.

– Vi bestämde att lägga ordentligt med tid och resurser på vår offert och det slutade glädjande nog med att vi blev valda för rollen som hållbarhetskoordinator, säger Mats Olausson, som är senior hållbarhetsrådgivare på SEB.

Bra timing

Timingen var lämplig eftersom Göteborgs Stad för ett år sedan antog ett nytt miljö- och klimatprogram med målet att ha ett klimatavtryck nära noll år 2030. Staden har också slagit fast ett ambitiöst mål om att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden i staden 2025.

Utgångspunkten var alltså bra, eftersom det fanns tydliga och definierade mål att utgå från. Sedan har det ändå varit ett omfattande arbete att bryta ner dessa övergripande mål i ett antal konkreta delmål, direkt knutna till lånevillkoren.

– Två saker som är avgörande när man tar fram en sådan här struktur är att målen ska adressera de materiella hållbarhetsutmaningarna och att målnivåerna ska vara ambitiösa och gå bortom business as usual. Det har vi lyckats med här, säger Mats Olausson.

Fyra delmål

Det hållbarhetslänkade lånelöftet, som nu är omförhandlat och klart, är kopplat till fyra delmål, tre klimatmål och ett socialt mål.

Det första målet handlar om energianvändning i lokaler och bygger på Lokalförvaltningens årliga effektiviseringsplan. Det andra målet är knutet till Göteborg Energis mål om att den egna produktionen av fjärrvärme ska vara fossilfri år 2025. Det tredje målet är knutet till stadens ambition att ha en fossilfri fordonsflotta år 2023.

Det fjärde, sociala delmålet, är knutet till Stadens mål om att år 2025 inte längre ha några områden som Polisen klassificerar som särskilt utsatta. Detta i sin tur bygger på att det kommunala fastighetsbolaget Framtiden genomför de strategiska insatser som planerats under kommande år.

Alla delmål har fått ambitiösa, årliga mål, som kommer att följas upp varje år.

Pressmeddelande från Göteborgs Stad

Göteborgs Stad första kommun att koppla hållbarhetsmål till lån | Göteborgs Stad (mynewsdesk.com)