Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB går in i bolag, som stöttar övergång till cirkulära affärsmodeller

Anders Ahlgren, SEB, Kristian Juhler, COO Leneo A/S, Michala Kjeldsen, Product Owner Leneo A/S, Christer Olander, CEO Leneo AB, Peter Stuhr, CEO Leneo A/S, och Jakob Hansson, SEB

SEB inleder ett strategiskt samarbete och går genom SEB Venture Capital in som delägare i techbolaget Leneo. Företaget har utvecklat en plattform som hjälper företag att gå över till nya affärsmodeller, där de i stället för att sälja produkter säljer en tjänst, där produkten är inkluderad tillsammans med kompletterande tjänster.

– Med det här samarbetet skapar vi ett ekosystem som hjälper företagen att framtidssäkra sina affärsmodeller och underlättar för oss som bank att utveckla nya typer av finansiella lösningar som stöder transformationen, säger Andreas Fredriksson, chef för Corporate Banking, inom division Stora företag & Finansiella institutioner.

Leneo är ett danskt bolag med inriktning på det som kallas Asset-as-a-Service och som innebär att tillverkningsföretag i framtiden förväntas gå över, helt eller delvis, från att sälja maskiner, utrustning eller andra produkter till att erbjuda dem som en tjänst till sina slutkunder och ta betalt för hur de används och vilket värde de skapar. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform som stödjer detta.

Denna trend svarar mot ett tydligt önskemål från många slutkunder, som vill minska sin kapitalbindning. Andra viktiga drivkrafter är den ökade uppkopplingen av maskiner och andra produkter, som gör det möjligt att på ett detaljerat sätt ta betalt för användningen, samt övergången mot en cirkulär ekonomi, där tillverkarna önskar kontroll över produkten under hela dess livstid fram till återvinning.

Det strategiska samarbetet innebär att både SEB och Leneo kommer att kunna hänvisa kunder till varandra, men innebär ingen exklusivitet.

– Genom samarbetet med SEB kan vi öka fotavtrycket på marknaden och komma i kontakt med SEB:s nätverk av industriella kunder, samtidigt som vi kan hänvisa våra kunder till en finansiell aktör, som har kompetens och kapacitet att rådge företagen kring omställningen till nya affärsmodeller, säger Peter Stuhr, vd för Leneo.

SEB Venture Capital Fintech gör en investering och blir en av de största aktieägarna i Leneo.

– Slutkunderna vill ha en högre grad av finansiell flexibilitet genom att gå från ägarskap, med allt vad det innebär, till en mer bekymmersfri vardag i en användningsbaserad modell. Vi är övertygade att den här trenden kommer att accelerera och ser att Leneos plattform och kunnande inom området är väl anpassat för att kunna omfamna området på ett väldigt bra sätt vilket gör denna investering extra spännande på lång sikt, säger Fredrik Ljungblad, SEB Venture Capital Fintech.