Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbarhet, Sustainability, SEB Greentech

SEB fördubblar investeringskapitalet för SEB Greentech

SEB Greentech-teamet i Stockholm: Daniel Sjöstrand, Kristina Söderberg, Samira Aissi och Markus Hökfelt

SEB Greentech Venture Capital, bankens enhet för att investera riskkapital i grön teknik, har hittills investerat i fem bolag. Enheten får nu fördubblat investeringskapital och ökar ambitionen att hitta investeringar i övriga Norden och Europa.

– Det utmanande makroekonomiska läget gör det svårare för bolag att hitta finansiering, samtidigt som behovet av att accelerera utvecklingen av grön teknik blir alltmer uppenbart. Därför är jag stolt över att SEB står upp inför utmaningen och att vi kan höja ambitionsnivån ytterligare genom ett utökat investeringsmandat från 300 till 600 miljoner kronor, säger Markus Hökfelt, chef för SEB Greentech Venture Capital.

Enheten startade i november 2020 med syfte att investera i grön teknik, med fokus på transformativa idéer som på ett avgörande sätt kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser eller förhindra att de planetära gränserna överskrids.  Det kan till exempel handla om investeringar inom förnyelsebar energi, energilagring, vatten- och jordbruksteknik, cirkulära affärsmodeller och avfallshantering.

– Nu är teamet på plats och vi har gjort fem ambitiösa investeringar som vi ser kommer att bli ännu mer relevanta framöver, säger Markus Hökfelt.

Hittills har SEB Greentech VC använt ungefär en tredjedel av det initiala investeringskapitalet på 300 miljoner kronor. De bolag som enheten investerat i är EnginZyme, som arbetar med hållbar kemiproduktion, CorPower Ocean, som utvecklar teknologi för vågenergi, C-Green, som omvandlar slam och andra våta biomassor till miljövänligt biokol, ClimateView, som utvecklat ett planerings- och visualiseringsverktyg som hjälper städer att minska sitt klimatavtryck, samt Metry, som samlar data för hållbarhetsrapportering och effektivare energianvändning i fastigheter.

Än så länge har alla investeringar skett i svenska bolag, men med det utökade mandatet kommer större fokus nu läggas på att hitta investeringar även i övriga Norden och Europa.

– Vi ser en väldigt stark utveckling av ekosystemet för startupbolag i Norge uppbackad av den högsta tillväxten inom grön teknik i Norden. Genom SEB ScaleCenter i Oslo har vi skapat en stark relation med innovationsmiljön och kommit i kontakt med många intressanta bolag, säger Susanne Gløersen, hållbarhetsexpert vid SEB i Oslo, som är knuten till Greentech.