Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB deltar i satsning för ökad mångfald i näringslivet

SEB deltar i initiativet F1RST, ett samarbete mellan högre utbildning, näringsliv och civilsamhälle som syftar till att öka mångfalden på ekonomiutbildningar och i näringslivet. Genom satsningen, som dragits igång av Daniel Sachs Foundation och Handelshögskolan i Stockholm och riktar sig till personer i åldrarna 15-25 år, vill SEB bidra till att skapa nya karriärvägar för ungdomar med erfarenheter och bakgrunder som är underrepresenterade i näringslivets ledarskikt.

Genom stöd, nätverk och inspirerande aktiviteter hjälper F1RST fler unga från studieovana miljöer att ta sina första steg på vägen mot en framgångsrik karriär i näringslivet och i finansbranschen.

– Att öka mångfalden i näringslivet i allmänhet och finansbranschen i synnerhet är en viktig fråga för oss på SEB, som vi engagerat oss i under många år genom både vårt eget arbete och genom olika samarbeten och partnerskap. Det känns därför jättekul och givande att nu kunna vara med och bidra till detta nya viktiga initiativ redan från start. Vi har under sommaren arbetat med att hitta personer hos oss som vill vara med och i olika sammanhang träffa dessa ungdomar för att inspirera och visa på möjligheter och vad en utbildning kan leda till, och kommer också under det kommande året att anordna besök på SEB för dem, säger Mia Hamstedt, chef för inkludering och mångfald på SEB.

F1RST erbjuder bland annat deltagarna ett kostnadsfritt talangnätverk med unika kontakter inom finansbranschen, såväl som på Handelshögskolan, KTH och Stockholms universitet. Genom möten med studenter och förebilder i näringslivet ger F1RST förståelse och inspiration för framtida karriärmöjligheter. Deltagarna får även praktisk hjälp med hur de ansöker till högre utbildning, bygger nätverk och hur man söker jobb. Deltagarna kommer också att få möjligheten att delta i workshops med olika teman som rör exempelvis självledarskap och nätverkande.

– Jag minns själv hur det var att växa upp, med stora ambitioner men utan förebilder och utan personligt nätverk. Vägen framåt blir både brokigare och snårigare. Det är otroligt att se vilken inspiration och vilken skillnad vi kan göra för våra yngre talanger i samhället när vi sluter upp; akademi, samhälle, skolor och näringsliv, vilket är unikt. I grund och botten handlar det om människor och att skapa meningsfulla möten som inspirerar, säger Sabinor Haas Lönnroth, som är programansvarig för F1RST.

Förutom SEB stöttar även Triton, EY, Klarna, EQT, Swedbank, Nordea, Goldman Sachs, Kinnevik, P Capital Partners, och af Jochnick Foundation initiativet. Intresset bland högstadie- och gymnasieskolor har varit stort. I inledningsfasen av initiativet deltar fem pilotskolor med närmare 300 elever. Målet är sedan att successivt skala upp F1RST efter pilotfasen.

F1RST är ett av många initiativ som SEB deltar i för att bidra till ökad mångfald och ett mer inkluderande samhälle. SEB samarbetar till exempel med Mentor, Mitt Liv, Unicus och Crip in Tech, och är också medlem i Diversity Charter Sweden, en ideell förening som syftar till att främja mångfald i arbetslivet. Under 2021 lanserade SEB även ett nytt program, Diversify Finance, för att uppmuntra och stödja studenter som är underrepresenterade i branschen att söka till Investment Banking i SEB.

Mer information om F1RST finns här.

Läs artikeln från Handelshögskolan här