Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB breddar samarbetet med Mitt Liv för större satsning på mångfald

Agata Konieczny, tidigare deltagare i SEB:s praktikprogram som anordnades i samarbete med Mitt Liv, och Pernilla Johnsson, ansvarig för partnersamarbeten på SEB i Väst.
Agata Konieczny, tidigare deltagare i SEB:s praktikprogram som anordnades i samarbete med Mitt Liv, och Pernilla Johnsson, ansvarig för partnersamarbeten på SEB i Väst.

SEB i Göteborg har under tio år varit samarbetspartner till Mitt Liv, en ledande aktör inom mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. Enligt ett nytt avtal mellan parterna breddas nu samarbetet till att gälla för hela Sverige.

Under samarbetet har Mitt Liv stöttat SEB i Göteborg med utbildning, kompetensutveckling och strategisk rådgivning inom mångfald och inkludering. Medarbetarna har också getts möjlighet att engagera sig som mentorer i Mitt Livs Chans, Sveriges största mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund som saknar jobb motsvarande sin kompetens. En stadig ström av mentorer har under dessa år deltagit i programmet.

Under de senare åren har SEB tillsammans med Mitt Liv även med stor framgång anordnat fyra praktikprogram för adepter från mentorprogrammet och SEB har därmed kunnat ge många utrikesfödda praktik på banken. I vissa fall har praktikplatsen även resulterat i fast anställning.

– Vi kan se hur samarbetet har gynnat alla inblandade parter och vi har länge haft som ambition att bredda och stärka samarbetet, säger Pernilla Johnsson som menar att det är viktigt, både av affärsmässiga skäl och för det sociala ansvarstagandet, att SEB arbetar aktivt med att öka mångfalden.

I och med det nya avtalet kommer samarbetet alltså att innefatta samtliga av SEB:s verksamheter i Sverige, vilket är ett initiativ som faller inom ramen för den koncerngemensamma inkluderings- och mångfaldspolicy som antogs 2018. Grunden för policyn och det strukturerade arbetet är en övertygelse om att en bred variation av perspektiv, kunskaper och erfarenheter skapar ökad kreativitet, främjar innovation, leder till bättre beslutsfattande och riskhantering.

– Samarbetet med Mitt Liv ökar möjligheten att attrahera människor med många olika bakgrunder, vilket är betydelsefullt för organisationen. Vi kan bli en mer aktiv part och många av våra anställda kan bidra genom att till exempel bli mentorer, säger Mads Krumhardt Enggren, som är chef för affärsområdet SEB Kort.