Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB bidrog med analys när pensionsbolag utvecklade plan för biodiversitet

Anne Kristin Kästner, Jessica Mattsson och Anssi Kiviniemi från SEB assisted Ilmarinen
Anne Kristin Kästner, Jessica Mattsson och Anssi Kiviniemi från SEB assisted Ilmarinen

SEB bidrog med rådgivning och portföljanalys när pensionsbolaget Ilmarinen, som en av de första investerarna i Norden publicerade en roadmap för biologisk mångfald.

Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns bland arter och livsmiljöer på jorden. Biologisk mångfald är avgörande för naturens grundläggande funktioner och är även viktig för oss människor eftersom vår produktion av mat, livsmedel och andra livsnödvändigheter är beroende av den. Den snabba minskningen av biologisk mångfald är därför ett av de största hoten mot vår gemensamma framtid.

Men, till skillnad från klimatfrågan finns ännu så länge inga etablerade riktlinjer eller regelverk för att mäta och följa upp hur olika aktiviteter påverkar den biologiska mångfalden. Här kliver nu pensionsbolaget Ilmarinen fram, genom att publicera en roadmap för hur de redan nu planerar att integrera biodiversitet i sina investeringsprocesser.

– Vi väntade inte på att någon skulle utveckla en färdig metod för att ta hänsyn till biologisk mångfald. Istället skapade vi själva ett tillvägagångssätt baserat på information och tillvägagångssätt som finns tillgängliga för närvarande. Vi vill också öppet publicera vårt synsätt så att vi kan diskutera med andra marknadsaktörer och samarbeta så att investeringsbranschen utvecklar bättre sätt att ta hänsyn till biologisk mångfald, säger Karoliina Lindroos, chef för ansvarsfulla investeringar på Ilmarinen.

SEB bidrog med portföljanalys och kommentarer vid framtagandet av Ilmarinens roadmap, som publicerades i början av oktober.

– Många investerare vet inte riktigt hur de ska förhålla sig till biologisk mångfald, så Ilmarinen är tidigt ute med denna roadmap och har fått en hel uppmärksamhet från branschmedier, säger Anne Kristin Kästner, hållbarhetsexpert på SEB.

Anssi Kiviniemi, hållbarhetschef för SEB i Finland, menar att arbetet med målbilden för biologisk mångfald fördjupar kundrelationen med Ilmarinen ytterligare ett steg.

– Det här gör oss mer relevanta för våra kunder, vilket är grunden för en rådgivningsdriven relationsbank som oss. Det är ett perfekt exempel på hur vi kan skapa värde genom att kombinera de nära kundrelationerna och proaktiviteten hos coverage-teamet och insikterna inom Sustainable Banking, säger han. 

Ilmarinens roadmap
Biodiversity loss affects investment portfolios - Ilmarinen