Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Så påverkas privatekonomin av vårbudgeten

Vårbudgeten för 2022 har offentliggjorts och innehåller riktlinjerna för den ekonomiska politiken och ytterligare åtgärder på 35 miljarder kronor. SEB:s privatekonom Americo Fernández kommenterar hur reformerna direkt och indirekt påverkar hushållens ekonomi.

Är det här en ”valbudget”?

Nej, vårpropositionen är vanligtvis till för att måla upp de ekonomiska riktlinjerna och i vissa fall avisera om reformer som regeringen avser att gå vidare med till höstens budgetproposition. Det är alltså inte ett tillfälle att föreslå nya reformer om det inte är av oundviklig karaktär som inte gick att förutse när man tidigare presenterade budgeten för 2022. Det här året hänvisar regeringen till Rysslands invasion av Ukraina som en extraordinär händelse vilken skapat stora utmaningar för svensk ekonomi och föreslår därför en rad budgetförslag som tillsammans summerar till drygt 35 miljarder kronor. 

Hur påverkas privatpersoner av förslagen i vårbudgeten?

Under vintern och våren har det samlats en del privatekonomiska orosmoln över hushållen. Höga energi-, drivmedel- och livsmedelspriser har tillsammans med ett stigande ränteklimat urholkat hushållens plånböcker. Regeringen riktar delar av vårbudgeten mot att försöka hålla upp hushållens köpkraft genom att föreslå både skattesänkningar och en del nya och tillfälliga bidrag. Några av de förslag som presenteras handlar om ytterligare sänkt skatt på diesel och bensin med drygt 1,30 kronor per liter, en drivmedelskompensation på 1 000 kronor till alla som äger en personbil, förlängd elpriskompensation även för mars och ett nytt tilläggsbidrag kopplat till dagens bostadsbidrag på maximalt 1 325 kronor.

Vilka är de stora vinnarna på budgeten?

Det är en budget som på ett eller annat sätt träffar breda grupper i samhället. Men det är framförallt barnfamiljer med små ekonomiska marginaler, som bor i villa på landsbygden och har ett stort bilberoende som tillhör gruppen som kan få störst tillskott. I grova drag kan det röra sig mellan 3 000 – 6 000 kronor mer i plånboken under 2022. 

Är det något förslag som sticker ut?

Vid sidan av budgetförslagen som har en direkt koppling till den extraordinära situation som råder i omvärlden presenterar regeringen även ett garantitillägg för pensionärer. Förslaget bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och innebär att pensionärer med allmän inkomstgrundad pension kan få upp mot maximalt 1 000 kronor i månaden i garantitillägg. Stödet är särskilt riktat till pensionärer med lägre pensionsinkomster.

Vilka andra satsningar, förutom de privatekonomiska, presenteras i budgeten?

Regeringen föreslår bland annat en särskilt riktad tillfällig skattenedsättning på diesel för att kompensera jord- och skogsbruket för ökade kostnader på olika insatsvaror. Därtill presenteras nästan 12 miljarder för att hantera ökade kostnader med anledning av Ukrainakriget, försvaret förstärkt med nästan 3 miljarder och klimatbonusen tillförs knappt 4 miljarder.

Är det något som du tycker saknas i budgeten?

Det är en ovanligt expansiv budget som till stor del saknar finansiering. Efter två år av pandemi och en extrem krispolitik finns en påtaglig risk att en så pass expansiv finanspolitik normaliseras när hushåll och företag drabbas ekonomiskt av händelser i omvärlden. Därtill är det viktigt att ha med sig att förslagen kan komma att justeras i Riksdagen innan de beslutas. I det rådande parlamentariska läget, med en minoritetsregeringen, finns stora möjligheter för oppositionen att driva fram ändringar och ytterligare reformer.

För en mer detaljerad beskrivning av de viktigaste plånboksfrågorna i vårbudgeten, se bifogad fil.

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández