Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Riksbanken tidigarelägger första räntehöjningen något

Riksbanken meddelade på torsdagen att den justerar sin prognos för första räntehöjningen något till andra halvåret 2024 från att tidigare sagt slutet av 2024. Riksbanken planerar som tidigare att gradvis minska innehavet av värdepapper från 2023.

Energipriserna har ökat snabbt och inflationen är nu över Riksbankens långsiktiga mål på två procent. I sin prognos räknar Riksbanken med en inflation (KPIF) på 2,9 procent i år och 1,9 procent nästa år.

– För att inflationen ska vara nära målet på lite sikt behöver penningpolitiken ge ett fortsatt stöd, skriver Riksbanken i pressmeddelandet.

Riksbanken konstaterar att svängningarna i inflationen nu är ovanligt stora och att osäkerheten kring inflationsutsikterna har ökat. Slutsatsen är att penningpolitiken behöver löpande anpassas till förändringar i konjunktur- och inflationsutsikterna.

Riksbanken planerar att under andra kvartalet 2022 köpa obligationer för 37 miljarder kronor för att kompensera för förfall i innehavet av värdepapper. För hela 2022 ska innehavet vara i stort sett oförändrat.

– Beskedet var något aggressivare än vårt huvudscenario, men visar ändå att Riskbankens direktion är långt ifrån att höja räntan trots att inflation ligger över målet, säger SEB-ekonomen Olle Holmgren i en kommentar.

Han tolkar besked som att räntan ska höjas i september 2024 istället för november samma år.

Han säger också att dagens besked är i linje med SEB:s prognos att räntan förblir oförändrad under 2022 även om inflationen stiger förhållandevis mycket över den egna prognosen.

Läs Riksbankens pressmeddelande

Läs SEB-ekonomernas kommentar