Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Priset på utsläppsrätter får stor effekt i år

Efter ett förlorat decennium börjar EU:s system för handel med utsläppsrätter av koldioxid nu att fungera som det var tänkt. Under fjolåret steg priset med 165 procent och 2022 väntas bli första året då prisnivån får betydande påverkan för industrin. Det framgår av en temaartikel i SEB:s Investment Outlook som publicerades på tisdagen.

Artikeln innehåller en fördjupning av hur handelssystemet EU Emissions Trading System, ETS, fungerar och hur det har utvecklats sedan 2005 då det skapades. Systemet omfattar industrier med stora utsläpp som cement-, stål och aluminiumfabriker, samt energiindustrin.

Dessa bolag, som svarar för omkring 40 procent av de totala utsläppen i Europa, får en viss årlig tilldelning av utsläppsrätter, som också kan köpas och säljas på en börs. För varje år minskar den totala tilldelningen vilket skapar ekonomiska drivkrafter för att minska utsläppen och främja koldioxidsnål teknik.

De första åren kom priserna på utsläppsrätter av olika skäl att vara låga, samtidigt som det uppstod ett överskott på utsläppsrätter. Priset låg på i genomsnitt 9,3 euro per ton under tioårsperioden 2009 till 2019, vilket gjorde det till ett förlorat decennium när det gäller systemets förmåga att bidra till klimatomställningen.

Därför skapades år 2019 Market Stability Reserve, som innebär att om överskottet överstiger en viss nivå, så tas en del av överskottet bort från marknaden och placeras i en reserv. Ifall denna reserv blir större än en årsförbrukning raderas utsläppsrätterna permanent från marknaden.

Samma år fastslog EU-kommissionen färdplanen för EU:s gröna satsning, ”European Green Deal” med ambitionen att unionen ska bli koldioxidneutral till 2050, med delmålet att minska utsläppen med 55 procent till 2030 (jämförelseåret är 1990).

Snabb prisökning

Sedan dess har också priserna på utsläppsrätter börjat stiga och systemet fungerar därmed som det är tänkt. Under 2021 steg priset på utsläppsrätter från 30 till 80 euro per ton, en uppgång med drygt 165 procent. Därmed börjar priset på allvar bli en faktor att räkna med för de industrier och energibolag som ingår i systemet, menar SEB:s experter.

”2022 blir det första året då den höga prisnivån börjar fungera som koldioxidmarknadens ”osynliga hand” och därmed få betydande påverkan. Priset på utsläppsrätter inom EU påverkar alla större industriella verksamheter, såväl som energisektorn”, skriver SEB i Investment Outlook.

SEB:s bedömning är att priset på utsläppsrätterna kommer att ligga på i genomsnitt 100 euro per ton under 2022 och 2023.

Läs hela artikeln (pdf)

Läs allt om Investment Outlook