Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Partnerskap ger mer innovation och bättre kunderbjudande

Med en stor flora av partnerskap vill SEB öka innovationstakten och förbättra erbjudandet till både företags- och privatkunderna. Det handlar om att integrera andras tjänster i SEB:s produkter och att integrera banktjänster i andra företags produkter.

Den underliggande idén är så kallade ekosystem där många företag samverkar och tillsammans åstadkommer något som är bättre än vad var och en kan göra enskilt. Det gynnar både företagen som ingår i ekosystemet och kunderna som köper företagens produkter och tjänster. Det blir enklare, bättre och billigare.

Inom SEB är det enheten Exploratory & Partnerships som jobbar med att identifiera bankens framtida plats i sådana ekosystem. I det arbetet ingår att fånga stora och viktiga trender i samhället och hitta sätt att anpassa tjänster och produkter till dem. På egen hand ibland, men allt oftare tillsammans med andra.

Hittills är det främst tjänster för företag där banken etablerat samarbeten. Flera leverantörer av affärssystem, det som på engelska kallas Enterprise Resource Planning (ERP), har långtgående integrering med SEB:s system. På så sätt får kundföretagen en bättre överblick över sin ekonomi, smidigare processer och kan göra betalningar och andra transaktioner utan att behöva logga in via bankens webbtjänster.

Mycket annat är på gång, för både företag och privatpersoner.

Tre viktiga trender

En trend som SEB identifierat är abonnemangsekonomin där alltfler hyr eller abonnerar på såväl digitala som fysiska tjänster och produkter. Det kan vara musik hos Spotify, filmer och tv-serier hos Viaplay eller Netflix, tillgång till bil hos Volvo eller glasögon hos Synsam.

– Med allt fler abonnemang kan det till slut bli en utmaning att hålla ordning på dem. Förutom smidiga betalningar och enklare hantering, till exempel för att ändra abonnemangsform eller avsluta en tjänst, kan vi erbjuda ökat sparande på samma belopp, säger Stefan Stignäs, chef för Exploratory & Partnerships.

Om kunden till exempel säger upp ett abonnemang på en streamingtjänst för 149 kronor per månad så kan det beloppet istället med ett klick styras om till ett månads- eller pensionssparande.

För att göra sådan hantering möjlig krävs någon form av koppling och samarbete mellan banken och företagen som tillhandahåller tjänsterna. Ofta används API:er, alltså en teknik som gör att IT-system och applikationer kan prata med varandra.

SEB etablerar för närvarande egen API-baserad teknik som syftar till att underlätta samarbeten med partners. Användning av API:er är högt prioriterat inom banken och är alltid förstavalet när så är möjligt.

En andra stor trend i samhället är hållbarhet. För SEB och andra banker har detta betydelse på många sätt, inte minst genom hur och vad bankerna väljer att finansiera. Men SEB vill också stödja kunderna med rådgivning och tjänster gör livet enklare för dem när de ska anpassa sin verksamhet efter nya krav.

Särskilt för mindre företag kan det vara en utmaning att redovisa till exempel klimatpåverkan, och att sedan vidta relevanta åtgärder för att minska den.

– Här kan vi som bank knyta samman olika tjänster. Det kan handla om bank- och bokföringsdata som samkörs med information från företag specialiserade på data för klimatpåverkan. Tillsammans kan vi sedan hitta lösningar som reducerar påverkan, säger Stefan Stignäs.

Han pekar på upplägg för leasing av bilar eller utformning av tjänstepensioner som exempel där kundföretagen kan ta hjälp av rådgivning från banken för att hitta rätt.

Ett tredje exempel på stora trender i samhället är sakernas internet (Internet of Things, eller IoT, på engelska). Alltså fenomenet där olika prylar är uppkopplade till internet och kommunicerar med varandra utan att någon människa är direkt involverad. Till exempel kan bilen själv beställa tid för service när det är dags, eller så är din gräsklippare ute och klipper hos grannen och skickar betalningsförfrågan själv, baserat på hur mycket tid det tog och hur svårt gräset var att klippa.

Banktjänster som matchar trenderna

– Särskilt i samband med abonnemangsekonomin kan ökad automatik för beställningar och betalningar bli värdefullt. Våra kunder, både de som hyr ut sina saker och de som hyr sakerna förväntar sig att vi ska ha tjänster som stöttar denna typ av affärsmodell, utan att det blir extrajobb för någon av partnerna, säger Stefan Stignäs.

Särskilt när det gäller tekniktunga applikationer som sakernas internet, så jobbar Stefan Stignäs och hans grupp tillsammans med experter från andra delar av banken. SEB har en grupp inom teknikdivisionen (Technology) som jobbar med forsknings- och utvecklingsfrågor, och som stöttar affärsdivisionerna vid utveckling av nya lösningar.

I vissa fall, som i exemplet med klimatpåverkan ovan, kan banker som SEB bli navet i upplägget. I andra fall, som när prylar beställer service eller reservdelar av varandra, kan bankens betalningslösningar bli en del av andra företags erbjudande.

För att kunderna ska känna sig trygga med att deras information och data hanteras ansvarsfullt måste alla de inblandade tekniska systemen vara robusta och säkra, liksom alla processer och avtal som iblandade parter behöver ingå.

– Vi som bank har mycket lång erfarenhet av att bygga pålitlig teknisk infrastruktur och processer som våra kunder har förtroende för. Det vi nu vill göra är att förstärka det förtroendet genom att kunden smidigt kan använda sin data i den här infrastrukturen och få tillbaka värdeskapande och personifierade tjänster. Det är så vi kan fortsätta att vara navet i stora delar av deras vardag, säger Stefan Stignäs.