Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny rapport om hållbarhet och aktivt ägande för 2021

Bild på rapportens förstasida

Fondförvaltningsbolaget SEB Investment Management antog under året en ny, långtgående policy med tydliga ambitioner på hållbarhetsområdet som bland annat innebär att det förvaltade kapitalet ska vara koldioxidneutralt år 2040. Om det och mycket annat kan du läsa i bolagets nya rapport om hållbarhet och aktivt ägande.

SEB Investment Management är en av Nordens ledande kapitalförvaltare och förvaltade 831 miljarder kronor i fonder i slutet av 2021. Under året antogs en ny, uppdaterad hållbarhetspolicy som bland annat innebär att alla fonder som förvaltas av SEB Investment Management utesluter investeringar i fossila bränslen. Dessutom finns en ny modell för att förstärka analysen av samtliga bolag i investeringsportföljen med fokus på materiella hållbarhetsrisker och möjligheter.

Under året anslöt SEB Investment Management sig både till IIGCC Paris Aligned Investment initiative och dess Private Equity-arbetsgrupp samt till Net Zero Asset Managers initiative, ett klimatinitiativ som innebär att fondbolaget åtar sig att stödja investeringar i linje med nettonollutsläpp fram till 2050 eller tidigare. SEB Investment Management har åtagit sig att det förvaltade kapitalet skall vara koldioxidneutralt år 2040, med delmål om en minskning av växthusgasutsläpp med 50 procent senast år 2025 och 75 procent senast år 2030. I båda fallen jämfört med år 2019.

SEB Investment Managements fonder är nu klassificerade i enlighet med SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och 82 procent av det förvaltade kapitalet i fonder är klassificerat som antingen artikel 8 (ljusgröna) eller artikel 9 (mörkgröna). Under året lanserades även två nya tematiska artikel 9-fonder; SEB Global Climate Opportunity Fund, som investerar i företag vars syfte är att bidra till Parisavtalet och SEB Global Equal Opportunity Fund, som investerar i företag som är föregångare vad gäller mångfald och jämställdhet.

– 2021 har varit ett blandat år när det gäller hållbara investeringar. Samtidigt som FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow återigen satte strålkastarljuset på åtgärder som vidtagits av stater, företag och andra aktörer för att bekämpa klimatförändringarna och fullfölja de åtaganden som gjordes i Paris 2015, såg vi också stigande priser på fossil energi under delar av året, bland annat som följd av det redan då mer spända säkerhetsläget, säger Javiera Ragnartz, vd för SEB Investment Management.

SEB Investment Management strävar efter att vara en strategisk partner till de bolag de investerar i, i synnerhet där fonderna är bland de större ägarna. För att kunna vara det läggs stor vikt vid bolagsdialoger – ett bra sätt att stötta och påverka bolagen utifrån de hållbarhetskriterier som satts upp. Inom ramen för SEB Investment Managements ägarstyrningsarbete deltog fondbolaget i 35 valberedningar inför 2021 års bolagsstämmor, röstade på 331 bolagstämmor och hade hållbarhetsfokuserade dialoger med 1250 bolag.

– Vi fortsätter att utveckla hållbarhetsarbetet, säger Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef på SEB Investment Management. Klimatet har länge varit i fokus och det tror jag kommer fortsätta, men hållbarhet handlar också om till exempel jämställdhet, inkludering och att bekämpa korruption. Vi ser också att våra kunder gärna vill öka sina impact-investeringar och vi kommer att fortsätta utveckla våra fonder för att tillgodose det behovet. Dessutom håller utvecklingen av reglering på hållbarhetsområdet ett fortsatt högt tempo.

SEB Investment Managements hållbarhetsrapport 2021

Nyckeltal 2021

  • SEB Investment Management förvaltar 831 miljarder kronor i fonder
  • 2040 ska det samlade förvaltade kapitalet vara placerat koldioxidneutralt
  • 82 procent av fonderna är klassificerade som antingen artikel 8 (ljusgröna) eller artikel 9 (mörkgröna)
  • 7 miljarder kronor förvaltat kapital i mikrofinansfonder