Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Metaverse: Marknaden för digital kommunikation stöps om

Utvecklingen inom den internetbaserade kommunikationen sker allt snabbare, och även om det är klart marknaden kommer att genomgå stora förändringar råder en osäkerhet gällande de bestående förändringarna: fortsatt dominans av ett fåtal eller mer decentralisering. När det gäller utvecklingen av tekniken för blockkedjor är det desto tydligare att många av dagens aktörer inom den finansiella sektorn kommer att möta stora utmaningar.

I en ny upplaga av Investment Outlook skriver SEB:s experter om två begrepp som ofta förekommer när den aktuella utvecklingen inom den digitala kommunikationen diskuteras; metaverse och Web 3.0. Metaverse syftar på hur interaktionen mellan individer sker i en virtuell värld med tredimensionella objekt. Web 3.0 är ett bredare begrepp och beskriver hur internet förändras.

Av stor framtida betydelse är också utvecklingen av tekniken för blockkedjor, som gör det möjligt att registrera, certifiera och bevisa vem som äger en enskild tillgång. Därmed underlättas registreringen av ägarbyten. Det är en utveckling som kommer att minska behovet av många av de tjänster som i dag erbjuds på den finansiella marknaden, och många aktörer på marknaden kommer därmed att möta nya utmaningar.   

Det finns olika scenarier hur den rådande utvecklingen kan komma att påverka marknaden i stort.  Om metaverse är en utveckling som sker inom flertalet plattformar eller om vi kommer att se en helt ny infrastruktur återstår att se. Likaså råder det osäkerhet om internet är på väg att bli mer decentraliserat, eller om de stora plattformsföretagen fortsätter att dominera.

Utvecklingen på dataspelsmarknaden – dataspelsbolagen ligger i framkant vad gäller virtuella tredimensionella upplevelser – kan ge en indikation hur resten av marknaden kan komma att utvecklas. På dataspelsmarknaden sker en konsolidering av marknaden där mellanstora företag förvärvar mindre aktörer och där marknadsledare stärker sina positioner ytterligare inom framför allt mobilspel.

Ett sätt att studera vilka amerikanska bolag som är exponerade mot begreppet metaverse är att se hur många gånger ordet har använts företagens kvartalsrapporter. Från sista kvartalet 2020 till det tredje kvartalet 2021 är mjukvaruföretaget Unity det bolag som nämnt metaverse flest gånger. Bolag som Roblox och Meta/ Facebook ligger också högt, vilket indikerar att det är en stor del av företagens strategi.

Läs hela artikeln från Investment Outlook

Ta del av hela innehållet i Investment Outlook