Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Lovande resultat efter ett år med hälsoobligation

Äldre par

Efter tolv månader är över hälften av deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes. Det visar en uppföljning av den hälsoobligation som Region Stockholm i samarbete med Skandia och SEB har skapat.

Obligationen är knuten till ett hälsoprogram som ska hjälpa personer mellan 50 och 60 år i riskgrupp att förebygga typ 2-diabetes. Skandia är finansiär och SEB har tagit fram den finansiella modellen. Obligationen är konstruerad så att återbetalningen och räntan är länkad till hur framgångsrika de förebyggande insatserna blir.

Intresset för hälsoprogrammet har varit stort. Nästan 30 000 personer mellan 50 och 60 år i Stockholm anmälde sitt intresse för att delta i programmet. Efter en urvalsprocess fick 925 deltagare plats i programmet som alltså pågått i ett år nu.

Vid programstart var samtliga deltagare i riskzon för diabetes. Efter sex månader hade 43 procent av dem förbättrat sina värden och låg inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes.  Efter tolv månader har hittills drygt 230 deltagare rapporterat resultatet från sitt uppföljande blodprov. 51 procent av deltagarna är inte längre i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes.

Läs mer i pressmeddelande från Region Stockholm.