Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Långsiktighet och genuint intresse, nyckeln för inkludering

Moderatorn Sofia Kacim, Ulrika Areskog Lilja, SEB, Andréa Haag, OKQ8, Jacob Lund, AstraZeneca, Halya Riazat, Järvaskolan, och Alexander Rosenberg, Mentor Sverige

Långsiktighet och genuint engagemang är nyckeln för ökad inkludering. Det var den samstämmiga uppfattningen när Stockholms Handelskammare tillsammans med Mentor Sverige i onsdags bjöd in till ett frukostsamtal för att diskutera hur näringsliv och civilsamhälle kan samverka för ökad social hållbarhet.

 

Mentor Sverige är en ideell organisation som genom samarbeten med företag erbjuder skolor olika typer av mentorprogram för att få ungdomar att växa, bli starka och tro på sig själva. Huvuddelen av aktiviteterna riktar sig till skolor i socioekonomiskt eftersatta områden.

SEB har varit en av organisationens samarbetspartner sedan 1997.

– Genom samarbetet med Mentor får våra medarbetare möjlighet att besöka skolor och träffa ungdomar. Det skapar förståelse för inkluderings- och mångfaldsfrågor och ger enorm inspiration, sa Ulrika Areskog Lilja, marknads- och kommunikationsdirektör på SEB.

Andra deltagare under frukostsamtalet var Jacob Lund, kommunikationsdirektör AstraZeneca, och Andréa Haag, hållbarhets- och kommunikationsdirektör, OKQ8. Båda dessa företag är också samarbetspartner med Mentor. På plats fanns även Helya Riazat, rektor Järvaskolan, samt Alexander Rosenberg, insamlingschef Mentor Sverige.

AstraZeneca har samarbetat med Mentor sedan början av 2 000-talet, både i form av mentorskap och riktade aktiviteter gentemot skolor i utsatta områden i Södertälje och Göteborg.

– Vi har ett långsiktigt bra samarbete som förhoppningsvis ger win-win-win. Det är bra för Mentor, bra för ungdomarna och bra för oss som företag och våra medarbetare, sa Jacob Lund, från AstraZeneca.

Vidgade perspektiv

Helya Riazat är rektor för Järvaskolan, som ligger i Kista och har cirka 240 elever i åldrarna 13–16 år.

– Samarbetet med Mentor har verkligen banat väg för våra ungdomar som har fått vidgade perspektiv på arbetslivet, näringslivet och sina framtida yrkesmöjligheter. Det märks så tydligt i deras engagemang för att gå vidare till gymnasiet och högre studier.

Hon betonade också vikten av att insatserna är långsiktiga.

– De ungdomar jag möter varje dag marginaliseras på så många sätt, En av de strukturer som bidrar till detta är att de möts av kortsiktiga punktinsatser. Samarbetet med Mentor visar att det krävs långsiktiga, hållbara åtgärder för att skapa förtroende, öka dialogen och bryta segregationens ramar, genom att låta de här två åtskilda världarna mötas.

En av frågorna som diskuterades är hur man får medarbetare att engagera sig i den här typen av satsningar.

– Nyckeln för vår del är nyfikenhet och handling. Genom att möta varandra i olika miljöer och dela erfarenheter aktiverar vi både vår personal och de ungdomar vi möter. Det handlar inte om att vi ska komma ut och berätta för någon hur det är, utan om ett ömsesidigt utbyte där vi också har mycket att lära, sa Andréa Haag, OKQ8.

Rektorn Helya Riazat upplever inte heller att företagen har svårt att entusiasmera sina medarbetare.

– Min erfarenhet är att det är tvärtom. Vissa ledare måste nästan säga stopp för att det inte ska ta alltför mycket tid.

Läs tidigare artikel

Mentor Boost, spännande tankar, framtidsdrömmar och fnitter | SEB (sebgroup.com)