Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Klimatet fortsatt i topp för fondspararna

Att bekämpa klimatförändringarna och tillgång till rent vatten och sanitet är fortsatt de två viktigaste av FN:s 17 hållbarhetsmål om SEB:s fondandelsägare får välja. Det är sjätte året i rad som SEB genomfört en undersökning bland kunder som har fond- och/eller pensionssparande.

– Att få våra kunders återkoppling på vilka områden de prioriterar är viktig information för oss när det gäller de teman vi väljer för aktivt ägarskap och dialoger, säger Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef inom fondförvaltningsbolaget SEB Investment Management.

Syftet med undersökningen är att få fond- och pensionsspararnas input på vilka hållbarhetsmål de anser vara prioriterade i SEB Investment Managements påverkansarbete samt ge input på prioriterade hållbarhetsfrågor både gällande SEB:s traditionella försäkring samt Investment Managements fonder. Att bekämpa klimatförändringarna har legat i topp under alla år. I årets undersökning har möjligheten till god utbildning för alla seglat upp till en tredje plats och därmed petat ner förra årets nykomling som var biologisk mångfald följt av målet att ingen ska gå hungrig.

– Vi har åtagit oss att på en aggregerad nivå nå netto-noll växthusgasutsläpp till 2040 för våra investeringsfonder med delmål att minska utsläpp av växthusgaser med 50 procent till 2025. En av flera viktiga aktiviteter för att nå målen är att vi har gått med i initiativet Net Zero Asset Managers Initiative. Det medför bland annat att vi intensifierar dialogen med de företag i våra fonder som representerar de största utsläppen, säger Elisabet Jamal Bergström.

Att ta reda på vad kunderna vill prioritera är en viktig del av fondbolagets aktiva ägararbete och under året presenterade bolaget en ägarrapport för att redovisa mål och fokusområden vad gäller ägardialoger samt det huvudsakliga resultatet av dessa. Syftet med bolagets aktiva ägararbete är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor samt påverka företagen i deras hållbarhetsarbete och få till stånd en positiv förändring.

Under perioden juli 2021 till juni 2022 har SEB Investment Management haft över 2000 bolagsdialoger och röstat på nästan 600 bolagsstämmor. Dessutom har de genom arbete i valberedningar bidragit till att andelen kvinnor i dessa bolagsstyrelser ökat till mer än 40 procent.

– Sedan förra undersökningen har vi bland annat tagit in flera klimatfokuserade Artikel 9-fonder i fondförsäkringserbjudandet. Utöver det har vi också, inom den traditionella försäkringen, gjort ett antal investeringar i sådana fonder med fokus på klimat, säger Gabriel Lundström, ESG-ansvarig inom SEB:s livförsäkringsverksamhet.

ESG (Environment, Social and Governance) är en engelsk förkortning som SEB och andra bolag använder för att beskriva hållbarhetsarbetet.

Läs om hållbarhetsarbetet i SEB Investment Management