Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbarhet, Sustainability, SEB Greentech

SEB Traditionell försäkring investerar 96 miljoner i fyra nya gröna obligationer

SEB Traditionell försäkring har nyligen investerat totalt 96 miljoner i fyra nya gröna obligationer: Scania, Jernhusen, Länsförsäkringar Bank och Volvo Finans.

– Genom investeringen stöttar vi försäkringstagarna med bland annat utvecklingen av miljövänliga bilar, energieffektivisering och infrastruktur. Redan idag utgörs 100 procent av vår företagsobligationsportfölj av gröna obligationer och med dessa investeringar så fortsätter vi att växa den hållbara delen i portföljen, vilket ligger i linje med vår ambition, säger Gabriel Lundström, ESG-ansvarig, Pension & Försäkring i SEB.

De två största investeringarna görs i Volvo Finans och Länsförsäkringar Banks obligationer där Volvofinans Banks intäkter från gröna obligationer kommer att tilldelas mer miljövänliga bilar, inklusive nollutsläppsbilar som el- och bränslecellbilar. Ramverket utesluter etanol- eller gasbaserade fordon och inför en tröskel på 60 g CO2/km för kvalificerade plug-in-hybridfordon. Via Länsförsäkringar Banks obligation sker det gröna bidraget främst genom att investera i byggnader och stödjande infrastruktur som ett komplement till de offentliga investeringarna i järnvägsinfrastruktur.

Medlen från de gröna obligationerna i Scania går till utveckling och projekt som exkluderar investeringar i fossilbränsleutrustning samt specifikt till utveckling och produktion av fossilfria lösningar. Fokus för Jernhusen är det gröna ramverket inom gröna fastigheter, energieffektivisering, förnybar energi och rena transporter.

Hållbarhet är integrerat i Pension & Försäkrings investeringsanalys, vilket betyder att bolaget, utöver finansiella aspekter, också utvärderar investeringens påverkan på miljön, människor och det omgivande samhället. Genom att bland annat arbeta med så kallade temainvesteringar, som innebär att pensionspengarna placeras inom ett speciellt område, kan bolaget bidra till en mer hållbar utveckling inom miljö, samhälle eller social utveckling. Det görs bland annat genom investeringar i så kallade gröna obligationer, infrastruktur och mikrofinansieringslån.