Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Information om danskt tillsynsärende

Det danska Finanstilsynet har genomfört en tillsyn av SEB i Danmarks arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Myndigheten pekar på förbättringsåtgärder inom ett antal områden, vilka banken redan jobbar med.

Förbättringsåtgärderna handlar bland annat om vissa av bankens rutiner och processer, utveckling av ytterligare riskscenarier inom transaktionsmonitoreringen samt åtgärder för att säkerställa att banken har tillräcklig och relevant kunddata.

SEB:s ambition är, och har alltid varit, att leva upp till gällande regelverk och bankens egna interna krav, samt att ha en hög standard för bolagsstyrning, regelefterlevnad och riskhantering.

Mer information om Finanstilsynets rapport finns här