Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Genomslag för budskap om vikten av jämställt ägande

Emma Heikensten (t h) fick möjlighet att diskutera makt och ägande med finansminister Mikael Damberg.

– Vi har fått genomslag för vikten av att bredda jämställdhetsdebatten till att även innefatta ägande. Det säger Emma Heikensten som under Almedalsveckan deltog i två seminarier för att diskutera frågor om makt, ägande och jämställdhet. 

Emma Heikensten arbetar som senior hållbarhetsspecialist på SEB Investment Management, men är även engagerad som forskningsledare på tankesmedjan Ownershift. Hon är författare till de fyra rapporter om makt, ägande och ekonomisk jämställdhet som Ownershift har publicerat sedan 2019.

Under Almedalsveckan bjöd Ownershift i samarbete med SEB in till ett seminarium för att diskutera vad politiker, individer och företag kan göra för att jämna ut spelplanen och bidra till ökad jämställdhet. Seminariet inleddes av Ownershifts generalsekreterare Emma Knaggård Wendt och Emma Heikensten, som gav en kort presentation av de fyra rapporterna. 

Därefter vidtog ett panelsamtal med Mia Edwall Insulander, generalsekreterare, Sveriges Advokatsamfund, Moa Langemark, sparanalytiker, Avanza Bank, Evelina Anttila, partner på riskkapitalbolaget Wellstreet, Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer Förbundet, samt SEB:s privatekonom Américo Fernández. Moderator var Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion.

Moa Langemark presenterade bland annat kunddata från Avanza, som visar en stor skillnad i hur föräldrar sparar till sina barn. Fram till tioårsåldern är barnsparandet ungefär lika fördelat mellan pojkar och flickor, men därefter uppstår ett gap. 1 16-årsåldern är det tre gånger så vanligt att föräldrar sparar till sina söner som till sina döttrar.

– Här vore det intressant med mer statistik för att se om detta mönster är generellt bland bankerna. Vi vet hur viktigt det är med ett långsiktigt sparande för att lägga en grund för den framtida ekonomin, säger Emma Heikensten.

Behovet av reformer

Dagen efter deltog Emma Heikensten i ett panelsamtal anordnat av Sveriges Kvinnoorganisationer. Temat var behovet av reformer för att öka den ekonomiska jämställdheten Övriga paneldeltagare var finansminister Mikael Damberg, Laura Hartman och Sven Olof Daunfeldt, chefsekonomer på LO respektive Svensk Näringsliv, samt Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

– Samtalet fokuserade på vad politiken kan och bör göra, men en generell fråga som kom upp är behovet av transparent information. Det är något som vi på SEB IM också jobbar med, inte minst som underlag för investeringsbeslut i vår Equal Opportunity-fond.

Huvudfokus för Ownershifts arbete har ända sedan den första rapporten varit att undersöka hur ägandet av exempelvis aktier, fastigheter och företag är fördelat mellan könen.

– Ingen har pratat om ägande på det breda sätt som vi gör. Vi måste lyfta diskussionen från att bara handla om löneskillnader till ett bredare ekonomiskt perspektiv på jämställdhet.

Viktigt steg

Ett viktigt steg i den riktningen togs häromveckan när Medlingsinstitutet, som normalt svarar för svensk lönestatistik, fick i uppgift att även ta med kapitalinkomster. Det har inte funnits någon institution i Sverige som gör detta tidigare.

– Det var vi inom Ownershift som bidrog till att det kom på plats genom vår medverkan i kommissionen för jämställda livsinkomster. Så jag upplever att vi har fått ett visst genomslag med rapporterna, men det finns förstås mer att göra, säger Emma Heikensten.

Statistiken i Ownershifts rapporter har även legat till grund för de marknadskampanjer som SEB har genomfört under de senaste tre åren med fokus på att uppmuntra kvinnor att spara, investera, driva företag och utvecklas i karriären.

Läs mer om Ownershift

Läs mer om SEB:s initiativ för ökad ekonomisk jämställdhet