Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv sänker återbäringsräntan till 5 procent

Nils Henriksson, VD Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv
Nils Henriksson, VD Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (”Gamla Liv”) sänks den 1 januari 2023 från 10 till 5 procent före skatt och kostnadsavdrag.

– Fram till november 2022 är avkastningen på Gamla Livs placeringsportfölj noll procent. Vår placeringsstrategi med betoning på diversifierat risktagande har fungerat väl i det utmanande marknadsklimatet. Enligt vår bedömning är den förväntade avkastningen framåt låg, och den allmänna osäkerheten stor. Vi sänker därför återbäringsräntan till fem procent den 1 januari. Försäkringstagarnas kapital i Gamla Liv fortsätter således att växa.

– Återbäringsräntan har varit tio procent sedan årets början. Konsolideringsgraden har under samma period därigenom minskat från 127 procent till 119 procent., säger Nils Henriksson, VD.

Per den sista november 2022 var den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 119 procent och solvensgraden 287 procent. Förvaltat kapital uppgick till 181 miljarder.

Under 2022 kommer livförsäkringarna i bolaget att förräntas med 14 miljarder och elva miljarder att betalas ut, varav sju miljarder som tilläggsbelopp. För helåret 2022 kommer återbäringsräntan att ha varit tio procent.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Nils Henriksson, VD Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
08- 785 11 01, 070-656 12 82