Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Frågor och svar om bolån

Nedan har vi samlat svaren på en del av de vanligaste frågorna vi får från media vad gäller bolån, till exempel kring skuldkvotstak, kalkylränta och villkor.

Information om bolån och SEB:s bolåneerbjudande

SEB:s senaste boränteråd

1. Kalkylränta

Vilken kalkylränta räknar SEB med?

Vår kalkylränta är 6 procent. Den sänktes till 6 procent från 7 procent i april 2020 som en anpassning till våra långsiktiga bedömningar av räntemiljön och bolåneräntorna.

Ser ni en risk för att ni kan komma att behöva höja kalkylräntan, givet de stigande räntorna?

Vi har inga sådana planer i dagsläget, men ser löpande över vår kreditprövningsprocess, bland annat med hänsyn till den makroekonomiska utvecklingen.

2. Skuldkvotstak

Finns det något maxbelopp för hur mycket man kan låna, alltså en högsta tillåtna skuldkvot?

Vi har ett generellt skuldkvotstak på fem gånger bruttoinkomsten, men med viss flexibilitet. Vi gör alltid en samlad bedömning av bolånetagarens återbetalningsförmåga och kan till exempel i vår kalkyl gå högre för yngre bolånetagare eller när andra/ytterligare tillgångar finns.

3. Kvar-att-leva-på-kalkyl

Vad använder ni för lägstanivå för kvar-att-leva-på-kalkylen?

Vi utgår från Konsumentverkets riktlinjer i våra kvar-att-leva-på-kalkyler.

Hur ser ni på andra anställningsformer/inkomster än tillsvidare vid bolåneansökningar?

Det viktiga är att inkomsten är säkerställd och varaktig.

4. Ränteskillnadsersättning

Tar SEB ut en ränteskillnadsersättning när ett bundet bolån löses i förtid?

När en kund tar ett bolån med bunden ränta, tar SEB också ett lån med samma bindningstid. Om kunden vill betala tillbaka sitt lån i förtid betalar banken ändå ränta fram till den dag då lånet skulle ha löpt ut. Väljer kunden att betala tillbaka sitt lån tidigare får kunden därför betala våra kostnader, genom något som kallas ränteskillnadsersättning eller räntekompensation. Hur räntekompensationen räknas ut regleras av konsumentkreditlagen.

Kan jag byta bostad och behålla mina bolånevillkor?

Om en kund redan har bolån hos oss med bunden ränta kan man ha möjlighet att göra ett så kallat säkerhetsbyte. Det betyder att kunden får flytta med sitt gamla bolån med sin nuvarande ränta och bindningstid. Vi gör dock alltid en individuell bedömning av den nya bostaden innan vi godkänner säkerhetsbytet. Om en kund gör ett säkerhetsbyte räknas lånet som ett nytt lån och omfattas därför av amorteringskravet som infördes 1 juni 2016. Det innebär att man kan behöva börja amortera på ett bolån som tidigare har varit amorteringsfritt.

5. Bolåneräntor

Vad är listpris och vad är den faktiska räntan?

Listpriset är vår ordinarie bolåneränta, eller den högsta räntan en kund kan komma att betala för sitt bolån. Den påverkas av läget på marknaden och den kostnad vi har för bolåneverksamheten.

Hos SEB får kunderna sedan en individuell bolåneränta, vilket betyder att det jämfört med listpriset sker en räntenedsättning som bland annat beror på kundens ekonomiska förutsättningar, hur stora lån man har i förhållande till bostadens värde, och hur mycket affärer kunden i övrigt har i SEB.

Information om SEB:s listpriser och genomsnittliga bolåneräntor