Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Första uppföljning av hälsoobligation visar positivt resultat

Efter sex månader är över 40 procent av deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes. Det visar den första uppföljningen av det hälsoprogram som är knutet till Region Stockholms hälsobligation, som SEB varit med och utvecklat.

Region Stockholm är först i världen med en Health Impact Bond, en så kallad hälsoobligation. Regionen har samarbetat med Skandia i egenskap av finansiär och SEB som tagit fram den finansiella modellen. Obligationen är kopplad till ett preventivt hälsoprogram och konstruerad så att återbetalningen och räntan är länkad till hur framgångsrik denna insats blir.

– Det här är ett mycket bra exempel på hur finansiella lösningar kan användas för att skapa incitament som driver en positiv samhällsutveckling, säger Hans Beyer, chef för Sustainable Banking på SEB.

Hälsoprogrammet innebär att upp till 925 personer i Stockholm som är i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes kommer att erbjudas ett femårigt program där de har tillgång till en egen coach, hälsomätningar samt ett belopp att disponera på olika hälsotjänster.

En första uppföljning har nu gjorts bland de 221 personer som deltagit minst sex månader i programmet. Enligt ett pressmeddelande från Region Stockholm visar de blodprov som har tagits att 43 procent av deltagarna inte längre är i riskzonen för typ 2-diabetes. De har minskat sitt långtidsblodsocker till nivåer som anses ligga under värdet för prediabetes.

Region Stockholm menar att den största vinsten med initiativet är minskat lidande, men att det även finns potential att undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år om Regionen senare skulle välja att skala upp interventionen och erbjuda den till alla pre-diabetiker i länet.

Läs nyheten på Region Stockholms webbplats:
Första uppföljningen av Region Stockholms hälsoobligation visar positivt resultat - Region Stockholm

Tidigare artikel SEB med vid utgivning av unik Hälsoobligation (sebank.se)