Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Får Black Week konsumenterna att handla mer?

Black Friday blev en vecka, och i vissa fall en månad, i syfte att försöka fånga så många köpsugna konsumenter som möjligt. SEB-ekonomen Marcus Widén går igenom konsumtionsdata och ger sin bild vad det har för betydelse.

Att Black Friday numera utvidgats till att omfatta en hel vecka förändrar konsumtionsbeteenden, menar Marcus Widén. Men inte på det sättet man kan tro.  I första hand blir det ett sätt för människor att flytta tidpunkten för när de shoppar snarare än att de lägger en större del av hushållskassan på konsumtion.  Hushållens konsumtionsutgifter, mätt i kronor, har nämligen tydliga säsongsvariationer med nedgång under första och tredje kvartalet och uppgång det andra och fjärde kvartalet.

– Tittar vi bakåt så tycker jag att säsongsvariationerna verkar ha pressats samman. Det vi fortsatt ser är att fjärde kvartalets höga konsumtion sammanfaller med helger och att första kvartalet brukar ses som baksmällan efter det fjärde. Antagligen oavsett om reakampanjer dyker upp eller inte.

Även om Black Friday har funnits länge bidrog pandemin till att tidsperioden förlängdes som ett sätt att tillgängliggöra handeln när pandemirestriktioner satte käppar i hjulen för den fysiska handeln. Veckotransaktionerna på SEB:s Debitkort visar att omsättningen hålls uppe en bit högre för åren 2020 och 2021 jämfört med 2018.

– Topparna för total detaljhandel ligger 15-20 procent högre än omsättningstoppen under våren, men tittar vi enbart på onlineförsäljning så är det ganska jämt fördelat över året medan toppen under vecka 47 och vecka 48 ligger 60 procent högre. Här kan vi också lägga in att det är tydligt när lönehelgerna kommer in.

Enligt Marcus Widén spelar det i sig kanske inte så stor roll om konsumtionen görs i november eller december sett ur helhetsperspektivet då det ändå landar i ett kvartal då konsumtionen redan från början väntas vara högt.

– Om det däremot slutar med att vi som konsumenter ”frigör” resurser till annat så skulle det kanske öka total konsumtion. Med det skulle i sådana fall innebära att näringslivet medvetet sänker sin vinstandel och det ser vi inga trender på, utan det är snarare rimligare att handeln tar ut intjäning under andra delar av året, säger Marcus Widén.