Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Egenföretagare förberedda för snabba nedgångar

Susanne Eliasson

Genom att bygga upp en ekonomisk buffert har svenska egenföretagare tagit höjd för en kortvarig, men snabb, nedgång i marknaden. Däremot är det många företagare som inte sätter av till den egna pensionen, vilket på sikt kan få negativa konsekvenser för den egna ekonomin.

– De svenska egenföretagarna är en motståndskraftig grupp. De flesta har förstått vikten av att ha en buffert, säger Susanne Eliasson, analytiker på SEB.

Tidigare i veckan publicerade SEB januari månads Företagarindikator , som visade att svenska egenföretagare blivit något mindre optimistiska inför utvecklingen de kommande månaderna.

I undersökningen ställdes också ett antal kompletterande frågor, och precis som i januari i fjol så handlade dessa om huruvida företagen har en ekonomisk buffert. En annan fråga var i vilken utsträckning företagare sparar till den egna pensionen.

Och precis som januari 2021 visade indikatorn att de flesta egenföretagare står väl rustade utifall intäkterna skulle falla brant, eller i värsta fall helt utebli. Nästan nio av tio företagare uppger att de har tillräckligt med sparade medel för att klara två månader utan inkomster. ”Bäst” på att spara ihop till en buffert är företagare inom sektorn juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Det är också tydligt att företag med högre omsättning också i större utsträckning har en tillräckligt stor buffert.

– De med högre omsättning har oftast större möjlighet att spara mer men det beror även på hur kostnadskrävande branschen är, säger Susanne Eliasson, som ändå vill peka på att för samtliga sektorer och branscher och oavsett omsättning så är det över 80 procent av företagarna som kan klara två månaders inkomstbortfall.  

– Det finns skäl att tro att många egenföretagare har varit med om snabba kast vad gäller inkomsterna även innan pandemin så de vet hur viktigt det är att stå sig väl rustad, säger hon.  

Då jämförbara siffror är från januari 2021, då pandemin redan var ett faktum, är det svårt att särskilja någon ”corona-effekt”. Men Susanne Eliasson tror ändå att pandemin gjort att många företagare ser det än viktigare att ha en buffert för att kunna ta av i svårare tider.

– Många av de här företagen har svårare att erhålla ersättningar från de offentliga stödprogrammen. Dels, för att många inte är kvalificerade för det, men dels också för att många upplever det som väldigt svårt och komplicerat att söka stöden, säger hon.

Fortsatt lågt pensionssparande

Om företagarna uppger att de sätter av pengar till en buffert så är det färre som gör det  när det gäller sparande till den egna pensionen. Av samtliga företagare i indikatorn är det bara hälften som uppger att de sparar regelbundet till den egna pensionen. Också här finns det klara skillnader mellan de mindre och de större företagen, räknat efter omsättning. Knappt en tredjedel av företagen med en omsättning under en halv miljon pensionssparar. För de med en större omsättning är det över hälften som sätter av pengar till pensionen.

– Det känns oroande om det är så att många egenföretagare fortfarande inte tagit tag i sin framtida inkomst, det vill säga pensionen. Under pandemin kan det dock vara så att det i första hand handlar om att säkra rörelsens överlevnad och sin personliga ekonomi. Så det är förhoppningsvis en prioriteringsfråga här och nu, och att sparandet till pensionen i framtiden kommer prioriteras mer, och därmed trappas upp, tror Susanne Eliasson.