Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Blir en europeisk energikris en ny push för hemarbetet?

Hösten är snart här och i Europa växer oron för hur man ska klara energiförsörjningen i vinter. Spänningarna med Ryssland bara ökar och gasleveranserna har redan minskat. Runt om i Europa pågår ett febrilt arbete för att hitta sätt att minska energiförbrukningen. Frågan är om ökat hemarbete kan göra comeback efter pandemin men nu som sätt att spara energi? Klart är i alla fall att det går minska energiförbrukningen en hel del genom att inte värma så många kontor i vinter.

I EU pågår nu ett febrilt arbete för att förbereda sig för vintern och den förmodade energibrist som ska följa i spåren av minskade, eller i värsta fall uteblivna, ryska gasleveranser. Industrin uppmanas att investera i olika energibesparande lösningar och mer detaljerade förslag och riktlinjer ska presenteras i september runt om i EU. Redan nu har dock många initiativ kommit. I Spanien och Frankrike ska man dra ned på luftkonditionering och många franska städer har redan börjat släcka onödig ljusreklam. Tysklands största hyresvärd Vonovia har meddelat att man kommer att sänka temperaturen i alla sina bostäder till 17 grader nattetid och för offentliga byggnader är uppmaningen att sluta värma upp korridorer och stora entréhallar där människor normalt inte vistas. Kanske kan också ökat distansarbete bli en del i energibesparingarna?

Pandemin blev som bekant starten för ett kraftigt utökat hemarbete i många länder när krav på social distansering gjorde det omöjligt att åka till kontoret. Idag har de flesta återgått till kontoren men många företag har låtit sina anställda fortsätta att arbeta hemifrån en eller ett par dagar i veckan.

Men att i vinter åter utöka möjligheterna till hemarbete och låta de som kan jobba hemifrån skulle kunna spara energi eftersom man då slipper värma upp en massa kontorslokaler. De tekniska lösningarna, kunskaperna och rutinerna för hur man ska få distansarbetet att fungera finns ju dessutom redan på plats.

Potentiellt borde ökat hemarbete kunna ge rätt stora energibesparingar. Man kan ta Tyskland som exempel. Enligt German Energy Agency förbrukar landets 21 miljoner byggnader 35% av den totala tyska energikonsumtionen. Merparten går till uppvärmning men även saker som varmvatten och belysning mm drar energi. Av den totala energi som läggs på byggnader går 63% till privatbostäder medan resterande 37% används av kommersiella fastigheter. Det innebär alltså att 13% av Tysklands totala energiförbrukning går åt till kommersiella fastigheter. Om man leker med tanken att en tredjedel av de kommersiella fastigheterna inte skulle behöva värmas upp under vintern skulle alltså Tyskland kunna spara in motsvarande 4% av sin totala energiförbrukning. Visserligen är detta bara ett förenklat räkneexempel som inte ska tas bokstavligt men det ger ändå en fingervisning om att hemarbete skulle kunna ge betydande energibesparingar under vinterhalvåret. Dessutom ska man till energibesparingarna för själva byggnaderna också lägga att de som arbetar hemifrån förbrukar mindre energi på transporter när man inte längre behöver ta sig till och från kontoret.

Självfallet behöver ju den här sortens åtgärder inte heller vara allt eller inget. Ett företag kan ju tex låta halva personalstyrkan jobba hemifrån och därmed bara behöva värma upp halva kontoret. Eller så kan man låta de anställda arbeta hemifrån torsdag och fredag och därmed låta kontoret stå ouppvärmt under fyra av veckans sju dagar.

Det bästa vore självfallet att energikrisen i Europa helt uteblir men förhoppningar om goda utfall har tyvärr ofta kommit på skam under senare år och bilden just nu är snarare att spänningarna mellan Ryssland och EU bara ökar. Att på olika sätt försöka minska energiåtgången kommer antagligen bli nödvändigt och mot den bakgrunden känns en comeback för hemarbetet som en lågt hängande frukt att plocka för både politiker och företag runt om i Europa.

Johan Javeus
Seniorekonom

Johan Javeus

Seniorekonom

Johan Javeus