Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Américo, hur går samtalen på finansdepartementet?

Américo Fernández
Américo Fernández

Hallå där Américo Fernández, privatekonom på SEB – det ryktas om att du brukar besöka finansdepartementet för att diskutera jämställda pensioner. Berätta.

– Absolut. Det började med att finansmarknadsministern kallade bankföreningen till ett rundabordssamtal. Regeringen ville lägga extra fokus på jämställt sparande och få bankernas input på det hela. Sedan har diskussionen fortsatt och vi banker har bland annat lovat att ta fram statistik över hur det ser ut bland våra kunder.

Trots år av politiska reformer för en mer jämställd arbetsmarknad – såsom avskaffad sambeskattning och föräldraförsäkringens pappamånader – är kvinnors totala pension i snitt 30 procent lägre än mäns. Om de senaste årens utvecklingstakt bibehålls kommer inkomstgapet mellan kvinnliga och manliga pensionärer inte att slutas förrän om 100 år. Hur kan då en bank vara med och bidra till en förändring?

– Som en stor samhällsaktör har vi en viktig roll, bland annat genom att hela tiden lyfta frågan. Det är vår uppgift att informera våra kunder om hur viktigt det är med ett privat sparande och hur det stärker ens trygghet och frihet. Dessutom kan vi vara med och ge förslag på politiska åtgärder som vi tror skulle vara effektiva för att öka pensionssparandet i stort. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att sparande endast är ett av många verktyg för att nå jämställda pensioner, säger Américo.

Så vad har du föreslagit hittills under samtalen på finansdepartementet?

– Jag har betonat vikten av att tillsätta en statlig utredning för att analysera frågan på djupet och titta på vad som har genomförts i andra, jämförbara länder. Helt enkelt att identifiera den incitamentsstruktur som bäst lämpar sig för ett mer jämställt sparande och, i förlängningen, jämställda pensioner.

– Ett exempel som skulle kunna vara intressant är någon form av skattegynnat sparande eller sparmatchning – där staten skjuter till ett lika stort belopp som en privatperson sparar. Upp till ett visst tak, förstås.