Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

“Vi kan flytta gränserna bortom traditionella banktjänster”

Virtuell cash management och datadriven rådgivning skapar förutsättningar att hjälpa kunderna att automatisera sina processer och fatta mer hållbara beslut. ”Vi är redo att flytta gränserna bortom traditionella banktjänster”, säger Tommy Adriansson, chef för likviditetsprodukter inom Transaction Services.

Transaction Services driver ett projekt kring virtuella konton som ger företag möjlighet att själva hantera valfritt antal konton kopplade till ett huvudkonto hos SEB. Parallellt med detta pågår införandet av en ny typ av likviditetsprodukt som kombinerar kontohantering och valutaväxling.

– Traditionellt har vi inom Cash Management Products levererat kontotjänster, medan Markets levererar valutaväxling. Men, kunderna köper inte nödvändigtvis produkterna på det sättet, utan de hänger ihop i ett flöde, säger Tommy Adriansson.

Den nya lösningen innebär att kunderna kan flytta pengar mellan konton i olika valutor och få en automatisk växling. Planen är också att möjliggöra självbetjäningslösningar där kunden kan skapa regelverk och sätta parametrar för automatiska växlingsflöden för att passa varje enskilt behov. Detta är ett stort steg på resan mot att erbjuda tjänster som stödjer bredare värdeflöden.

Även när det gäller datahantering står Transaction Services nu redo att ta nästa steg. Efter att länge ha arbetat med att tillgängliggöra och kvalitetssäkra information har man nu nått en kritisk massa för att börja skapa värde av den.

Detta kommer att ge SEB förutsättningar att flytta fram positionerna bortom det som är kopplat till traditionell banking.

– Genom att koppla samman vår interna data med externa källor kan vi hjälpa kunderna att få full kontroll på sin värdekedja. Därmed kan de fatta smartare beslut och bli mer framgångsrika i att driva sin affär. Här öppnar vi upp för att ta plats i en mer strategisk dialog kring exempelvis hållbarhet

Den strukturerade datahanteringen öppnar också möjligheter för nya affärsmodeller och tjänster som SEB utvecklar i nära samarbete med kunderna.

– Vi ser ett skifte i marknaden där företag går över från att sälja produkter till att sälja tjänster. I en modell där du betalar för hur mycket du utnyttjar exempelvis en bil, ett kylskåp eller en gräsklippare kan konton och betalningar bli en integrerad del av tjänsten.

– För att kunna ta fram den typen av lösningar behöver vi ha full kontroll över datahanteringen och med stöd av detta fortsätter vi utveckla virtuella konton samt att länka ihop konton och valutaväxling till helt nya tjänster säger Tommy Adriansson.