Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vaccinera bostadsekonomin inför en osäker höst

SEB:s privatekonom Américo Fernández

Den svenska sommaren har hittills bjudit på ett tropiskt väder och en ovanligt händelserik ekonomisk och politisk agenda. Ett politiskt kaos som till slut resulterade i en återvändande Stefan Löfven som statsminister, ett väntat räntebesked av Riksbanken och en rekordstark ekonomisk tillväxt. Hur dessa tre utvecklas under hösten kan få en direkt effekt på bostadsekonomin. Det är därför ett utmärkt tillfälle att se över den och rusta dig för en höst av osäkerhet.

Till skillnad från förra regeringsbildningen, som tog 131 dagar, resulterade sommarens politiska stök i att Stefan Löfven kunde återvända som statsminister redan efter 18 dagar. Men det var långt ifrån ”Business as usual” som följde. Det så kallade Januariavtalet mellan S, MP, C och L upplöstes och mandatperiodens sista budget, som presenteras i september, kommer behöva vara noga balanserad för att tolereras av riksdagen. Med största sannolikhet innebär det att försommarens kraftiga skatte- och bostadspolitiska debatt läggs på is tills valet 2022. Reformer som till exempel fri hyressättning vid nyproduktion, begränsade ränteavdrag och förmögenhetsskatt kommer sannolikt att förlänga sin vistelse i frysboxen.

Medan det politiska spelet var i full gång presenterade Riksbanken, föga förvånande, ett nytt räntebesked som indikerade en oförändrad reporänta (0 procent) under hela prognosperioden som gäller fram till slutet av 2024. I enlighet med vår egen prognos grundade sig beslutet dels i att inflationen fortfarande understiger målet på två procent, dels att det först behövs en period av inflation som mer varaktigt ligger över målet innan en förändrad ränta kan komma på tal. Beslutet kan uppfattas som betydelselöst men kan komma att spela en viktig roll för den ekonomiska återhämtningen och för boprisutvecklingen som ständigt debatteras. Som om det inte var nog bjöd sommaren också på en rekordstark ekonomisk tillväxt för det andra kvartalet (i årstakt), en smittspridning och vaccineringstakt som gått i rätt riktning och en bostadsmarknad som visade tecken på inbromsning.

Sammantaget ser konjunkturläget ljust ut och de flesta ekonomiska indikatorerna pekar i rätt riktning inför hösten. MEN (med risk för att låta som en repad skiva), pandemin är inte över. Den ligger fortfarande som ett orosmoln över konjunkturutvecklingen. Deltaversionen av viruset som under de senaste veckorna har tagit ny fart runt om i världen kan generera en fördröjd ekonomisk återhämtning. Om något så har det senaste året lärt oss att förbereda oss på det värsta och hoppas på det bästa. I stället för att vänta på att de ekonomiska symtomen ska visa sig kan man lika gärna redan nu vaccinera bostadsekonomi inför hösten.

Bostadsvaccinet består av 1) En blandad räntekorg: ett sätt att dra fördel av dagens låga ränteläge och samtidigt ge ett extra lugn oavsett ekonomisk utveckling. Även om det mesta talar för att ränteläget kommer att bestå lågt länge så finns risken snarare på uppsidan än nedsidan. 2) En ekonomisk buffert: för att parera för eventuell arbetslöshet eller permittering om pandemin skulle vända till det sämre. 3) En sund amortering: och ta höjd för det återinförda amorteringskravet i september. 4) Ett långsiktigt bostadsköp: istället för att försöka tajma toppar eller dalar och tankar om en ”bostadskarriär” tänk i stället att köpa utefter dina behov och plånbok. Sist men inte minst 5) Stresstesta löpande din bostadsekonomi: för att se till att du har goda marginaler ifall förutsättningarna skulle förändras.

När semesterkänslan väl lagt sig kan du följa de fem stegen och med gott samvete känna att du stärkt din bostadsekonomi och fått ett fullgott skydd mot höstens osäkerheter.