Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Unik utbildning stärker nyckelroll i agil transformation

Häromveckan startade den andra omgången av SEB:s interna utbildning för Chief Scrum Masters. Utbildningen, som är unik på marknaden, är skräddarsydd för att stärka deltagarnas nyckelroll i den agila transformation.

– Det är en relativt ny roll inom SEB. Flera är nya i banken och har varierande bakgrund och erfarenhet. Vi vill ge alla en gemensam bas och stärka deras förmåga att driva förändring, säger Kimberly Lejonö, agil coach inom Lean Agile Center of Excellence.

Chief Scrum Master motsvarar ungefär rollen Release Train Engineer enligt det agila SAFe-ramverket (Scaled Agile Framework).

Den första utbildningsomgången, som inleddes i mars, samlar 24 CSM:er från Sverige och Baltikum. Programmet löper över ett halvår och består bland annat av webbinarier varannan vecka. Därutöver ingår förstudier och deltagarna får också en utmaning genom hela programmet vars syfte är att öka deltagarnas datadrivenhet. Kursen avslutas i slutet av november med en examensfest.

Parallellt med detta startade en andra omgång i början av september. Ambitionen är att alla CSM:er ska genomgå utbildningen.

– Någon liknande utbildning finns inte på den externa marknaden, definitivt inte i den här omfattningen. Mig veterligt finns det heller inga andra bolag som erbjuder något liknande, säger Kimberly Lejonö.  

Johan Hultgren och Anna Larsen är två Chief Scrum Masters som deltar i kursen.

– Styrkan i den här utbildningen är att det är SEB:s kontext. Går man en extern utbildning blir det väldigt generellt. Här är det SEB vi pratar om och alla erfarenheter är hämtade från banken, säger Johan, som började på SEB i oktober i fjol och tidigare jobbade på Folksam.

–  Ja, när man går en vanlig kurs blir det lätt korvstoppning. Man kommer hem superinspirerad och sedan tar den dagliga virvelvinden vid och det blir inte så mycket av det hela. I och med att det här programmet löper över längre tid får man tid att reflektera och ta med sig erfarenheter och övningar som går att använda i den egna organisationen, säger Anna, som började i augusti i fjol och då närmast kom från spelbolaget Netent.