Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Tillsammans kan vi ge ungdomar en känsla av framtidstro”

I flera år har SEB varit en partner till den ideella organisationen Mentor och därmed varit en viktig aktör i arbetet att knyta starkare band mellan skolungdomar och näringslivet. ”När vi nu ska utveckla vår verksamhet är jag säker på att samarbetet med just SEB kommer att vara en modell för hur vi vill jobba med våra partnerföretag”, säger Cecilia Bernard, som är ny generalsekreterare för Mentor.

– Jag tyckte det var en intressant mix av det viktiga arbetet med ungdomar och av relationsbyggandet med våra partners. Det passade väldigt bra med min konsultbakgrund, säger Cecilia Bernard, som berättar att hon direkt blev intresserad när hon fick tipset om ledarrollen på Mentor.

Den långa och gedigna urvalsprocessen som följde ledde alltså till att Bernard i december förra året tog över rollen som generalsekreterare för Mentor – stiftelsen som sysslar med olika typer av mentorskap för ungdomar.

Innan Bernard sökte sig till den ideella sektorn verkade hon under många år inom det privata näringslivet.

– Jag var konsult och jobbade med varumärkesfrågor och digitalisering, säger hon, och tillägger att hennes chefserfarenheter kommer från den tiden då hon var vd för ett konsultbolag.

Den affärsorienterade delen, som Bernard säger sig vara attraherad av, kommer från att Mentors verksamhet finansieras via partnerskap med företag.

– Att se till att vi har bra relationer med våra partners ser jag som en av mina viktigaste uppgifter, säger Bernard, som samtidigt vill trycka på organisationens huvudsakliga verksamhet.

– Mentors viktigaste uppgift är att bygga broar - mellan ungdomar och vuxenvärlden, skolan och näringslivet såväl som från utanförskap till gemenskap. Behovet av vår verksamhet är enormt och det har bara blivit större med pandemin, säger hon, och berättar att bland det första hon gjorde på Mentor var att själv utbilda sig och skaffa sig kvalifikationerna för att kunna vara mentor.

Hur vill då Cecilia Bernard utveckla Mentor?

– Den pågående pandemin har gjort att verksamheten har digitaliserats allt mer. Och det är faktiskt något som vi kan ta tillvara på och utveckla än mer, säger hon, och menar att inte minst här kan hennes erfarenheter komma väl till pass.

– Jag har ju jobbat med att hjälpa företag att bli mer digitala, säger hon och ger några konkreta exempel på där det digitala skulle kunna spela en större roll också inom Mentor.

– Vi har planer på att spela in våra jobbmentorers föreläsningar så att dessa kan ses av ännu fler och blir mer interaktiva. Vi skulle också kunna lansera en podcast för att nå fler på fler sätt. Digitaliseringen möjliggör demokratisering och nu kan vi till exempel nå ännu fler med våra föräldraseminarier. Det viktiga är att vi når ut och finns där ungdomarna finns och vill vara.

– Samtidigt, menar Bernard, så är det viktigt att bevara det personliga mötet, framförallt när det gäller det individuella mentorskapet. Även om det för den sakens skull inte måste vara fysiskt.

Vad betyder samarbetet med SEB och finns det något som kan utvecklas också där?

– Samarbetet med SEB betyder väldigt mycket, och är något som vi därför värderar mycket högt, säger Bernard, som framförallt vill lyfta fram det faktum att SEB bidrar med tusentals volontärtimmar varje år.

SEB har såväl jobbmentorer som proffsmentorer, där man utbildar i entreprenörskap, och individuella mentorer. Bernard vill också lyfta fram kontinuiteten och långsiktigheten – SEB har varit en samarbetspartner till Mentor sedan 1997 – som extra viktig nu när verksamheten ska utvecklas.

– Vi planerar att introducera en ny typ av individuellt mentorskap, som kommer vara än mer konkret och syftesdrivet. Det kan till exempel handla om att hjälpa ungdomar att söka sommarjobb så att de får in en fot in på arbetsmarknaden. Också här kan SEB:s anställda spela en nyckelroll, säger Bernard, som även vill lyfta fram bankens betydelse för Mentors arbete med entreprenörskap.

 – Entreprenörskap kommer att bli allt viktigare som en samhällsutvecklande faktor och något vi kommer fokusera alltmer på. Att inspirera till entreprenörskap är att ge ungdomar en känsla av framtidstro och egenmakt. För många ungdomar är entreprenörskapet fortfarande en oupptäckt plattform. Det vill vi förändra och demokratisera!