Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat för andra kvartalet 2021

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2021 uppgick till 7,9 miljarder kronor med en räntabilitet på eget kapital på 14,7 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 21,1 procent.

– Vårt solida resultat återspeglar tecknen på ekonomisk återhämtning och att framtidstron ökat bland både företag och hushåll. Företagskunder var aktiva, framför allt inom investment banking och aktiekapitalmarknaderna. Vi såg också högre aktivitet bland privatkunder inom de flesta områden, såsom betalningar och sparande. Vi har en stark kapitalposition med en kapitalbuffert på 860 baspunkter. Med förväntade nettokreditförluster på noll baspunkter i det andra kvartalet, förväntar vi oss nu att totalen för helåret 2021 blir under de 8–10 baspunkter som vi tidigare indikerat, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

 

 

Kv2

 

Kv1

 

Kv2

 

Jan–jun

 

Helår

Mkr

2021

 

2021

%

 

2020

%

 

2021

2020

%

 

2020

Summa rörelseintäkter

13 680

 

13 347

 2

 

13 999

- 2

 

27 028

24 089

 12

 

49 717

Summa rörelsekostnader

-5 759

 

-5 718

 1

 

-5 712

 1

 

-11 477

-11 358

 1

 

-22 747

Förväntade kreditförluster, netto

- 7

 

- 156

- 96

 

-2 691

- 100

 

- 163

-4 185

- 96

 

-6 118

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

7 916

 

7 475

 6

 

5 598

 41

 

15 391

8 547

 80

 

20 846

Jämförelsestörande poster

         

-1 000

- 100

   

-1 000

- 100

 

-1 000

Rörelseresultat

7 916

 

7 475

 6

 

4 598

 72

 

15 391

7 547

 104

 

19 846

NETTORESULTAT

6 574

 

6 018

 9

 

3 501

 88

 

12 591

5 856

 115

 

15 746

                           

Räntabilitet på eget kapital, %

14.7

 

13.8

   

8.7

   

14.2

7.4

   

9.7

Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, %

14.7

 

13.8

   

11.2

   

14.2

8.6

   

10.3

Nettoresultat per aktie före utspädning, kr

3:04

 

2:78

   

1:62

   

5:82

2:70

   

7:28

 

Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

För ytterligare information, kontakta
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör, 0771-621 000
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations, 070-462 21 11
Karin Lepasoon, chef Group Marketing and Communication, 0771-621 000
Henrik Westman, tillförordnad chef Corporate Communication, 070-763 51 34

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021, cirka kl. 07.00 CET.