Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s försäkringstagare får dela på en miljard

Tack vare god kapitalavkastning i den traditionella livförsäkringsportföljen under de senaste åren har styrelsen i SEB Pension och Försäkring AB fattat beslut om att göra en så kallad engångsallokering på motsvarande 5,5 procent av försäkringskapitalet för tjänstepension och 4,0 procent för övrig livförsäkring. Det innebär att kunderna i bolaget får dela på motsvarande drygt en miljard kronor.

– Portföljen har de senaste åren präglats av hög avkastning och vår strategi, med en väldiversifierad portfölj, har lett till att vi lyckats hantera de stora svängningar som följt i pandemins spår. Vi är nu väl positionerade för att fortsätta leverera en stabil och god avkastning med ett stort fokus på hållbara investeringar, säger Pontus Bergekrans, Investeringschef.

Beloppet för engångsallokeringen, extra räntan, beräknades på försäkringens värde per den 1 augusti 2021 och tillfördes återbäringsdelen i försäkringarna per den 1 september.

Kunderna i SEB:s traditionella försäkring har vid två tidigare tillfällen fått ta del av engångsallokeringar. År 2013 fördelades motsvarande 13 respektive 18 procent för kunder med tjänstepension och övrig livförsäkring och år 2015 fördelades 8 respektive 12 procent i de båda portföljerna. Efter den extra räntan har kunder med tjänstepension i SEB:s traditionella försäkring i snitt fått 6,9 procent i återbäringsränta under de senaste tio åren (oktober 2011 – september 2021) medan kunder med övrig livförsäkring under samma period har haft en genomsnittlig återbäringsränta på 7,1 procent.

Per den 1 september är även återbäringsräntan i de båda portföljerna höjd till 5 procent från 4,5 respektive 4,0 procent. KOVÅ-graden* efter engångsallokeringen den 1 september 2021 är ca 109 procent för tjänstepension och ca 109 procent för övrig livförsäkring.

*Kollektivt ofördelade villkorade återbäringen, måttet anger i vilken grad tillgångarna motsvarar försäkringarnas värde. Vid en KOVÅ-grad över 100 procent är tillgångarna högre än försäkringarnas värde.