Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s fondbolag ansluter till nytt klimatinitiativ

I linje med sin nyligen antagna klimatstrategi har SEB:s fondbolag Investment Management anslutit sig till initiativet Net Zero Asset Managers Initiative. Det innebär att fondbolaget åtar sig att stödja investeringar i linje med nettonollutsläpp fram till 2050 eller tidigare.

– Klimatförändringarna och den snabba uppvärmningen av jordens atmosfär är idag den enskilt största utmaningen för samhällen, företag och individer. För SEB Investment Management är klimatfrågan därför prioriterad och av strategisk betydelse. Vårt mål är att den samlade investeringsportföljen ska vara koldioxidneutral redan år 2040 och därför är det naturligt att vi nu ansluter oss till Net Zero Asset Managers Initiative. Vi ser fram emot att samarbeta med andra kapitalförvaltare och med de bolag som vi investerar i, för att nå det gemensamma målet; netto nollutsläpp, säger Javiera Ragnartz, vd för SEB Investment Management.

Undertecknandet av initiativet, som stöds av flera stora kapitalförvaltare samt av bland andra PRI och IIGCC, är i linje med den klimatambition och de hållbarhetsmål som SEB Investment Management redan arbetat fram. Åtagandet innebär en möjlighet att förfina våra metoder och verktyg ytterligare. Fondbolaget åtar sig bland annat att sätta delmål för hur stor andel av det förvaltade kapitalet som förvaltas i linje med klimatambitionen och att följa upp dessa minst vart femte år tills målet är uppfyllt för alla tillgångsslag.

IIGCC står för The Institutional Investors Group on Climate Change och är en global sammanslutning av kapitalförvaltare. PRI står för Principles for Responsbile Investments och är ett FN-stött närverk av kapitalförvaltare.

Läs mer om Net Zero Asset Managers Initiative och vilka organisationer som ingår