Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB stärker hållbarhetspolicyn för samtliga fonder

SEB:s fondbolag SEB Investment Management stärker nu sin hållbarhetspolicy och höjer ambitionsnivån när det gäller hållbarhet för hela fondsortimentet. Det innebär bland annat att enhetliga exkluderingskriterier kommer att implementeras för alla fonder som förvaltas av SEB Investment Management och att alla fonder kommer att utesluta fossila bränslen.

Samtidigt förbättras och förfinas den modell som används för att aktivt välja in bolag så att större hänsyn till exempel tas till långsiktiga hållbarhetsaspekter i affärsmodeller, med utgångspunkt i en uppdaterad klimatstrategi. Detta är ett led i fondbolagets arbete för att möta klimathotet och bidra till den omställning som är nödvändig för att uppnå Parisavtalet och bidra till FN:s hållbarhetsmål.

SEB Investment Managements hållbarhetsarbete är under ständig utveckling. Under 2020 fick exempelvis indexnära fonder skärpta krav på att välja bort fossila bränslen.

Nu tas ytterligare ett steg genom en uppdaterad hållbarhetspolicy som beslutades av SEB Investment Managements styrelse i december 2020 och som implementeras under första kvartalet 2021. Samtidigt införs också en helt ny och egen modell för att förstärka analysen av samtliga bolag i investeringsportföljen med fokus på materiella hållbarhetsrisker och -möjligheter. En ny klimatstrategi innebär dessutom bland annat att fondbolagets samlade kapital år 2040 ska vara placerat koldioxidneutralt, samt att investeringarna i företag som bidrar till lösningar eller möjliggör omställning ska öka.

– Vi tar nu ett ytterligare kliv framåt vad gäller att framtidssäkra våra fonder utifrån vår syn på hållbar utveckling och framtida avkastningsmöjligheter. Vår ambition är att investera i bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller, samtidigt som vi i samtliga fonder exkluderar fossila bränslen, säger Javiera Ragnartz, chef för SEB Investment Management.

Den uppdaterade hållbarhetspolicyn innebär att SEB Investment Management under första kvartalet 2021 inför de exkluderingsregler som tidigare endast gällde för de hållbara och etiska fonderna i alla fonder, till exempel fossila bränslen, tobak och kommersiell spelverksamhet. Samtidigt breddas exkluderingskriterierna vad gäller fossila bränslen och samtliga fonder som förvaltas av SEB Investment Management kommer framöver att utesluta såväl utvinning och produktion av fossila bränslen som kraftproduktion och distribution kopplat till sådana.

Som ett led i denna förändring kommer även vissa fondnamn att ändras under det kommande året. Det innebär att ord som hållbar och hållbarhet försvinner ur namnen.

–  Nu när ambitionerna höjs och blir desamma i alla våra fonder finns inte längre behov av att skilja mellan hållbara fonder och andra fonder, säger Javiera Ragnartz.

Läs mer och ta del av den uppdaterade hållbarhetspolicyn och nya klimatstrategin här: